ต้องการทราบรายละเอียดเบื้องต้น ของปลาในภาพสอบถามได้โดยตรงที่ 081-4598555  นายรัน 24 ชั่วโมง

 

        NO.1  โคฮากุ โตไซ
        Bloodline มารูยาม่า
        ราคา  สอบถาม

        NO.2  โคฮากุ โตไซ
        Bloodline มารูยาม่า
        ราคา  สอบถาม

        NO.3  โคฮากุ โตไซ
        Bloodline มารูยาม่า
        ราคา  สอบถาม

     

        NO.4  โคฮากุ โตไซ
        Bloodline มารูยาม่า
        ราคา  สอบถาม

        NO.5  โคฮากุ โตไซ
        Bloodline มารูยาม่า
        ราคา  สอบถาม

        NO.6  โคฮากุ โตไซ
        Bloodline มารูยาม่า
        ราคา  สอบถาม

     

        NO.7  โคฮากุ โตไซ
        Bloodline มารูยาม่า
        ราคา  สอบถาม
        NO.8  โคฮากุ โตไซ
        Bloodline มารูยาม่า
        ราคา  สอบถาม
        NO.9  โคฮากุ โตไซ
        Bloodline มารูยาม่า
        ราคา  สอบถาม
     

        NO.10  โคฮากุ โตไซ
        Bloodline มารูยาม่า
        ราคา  สอบถาม
        NO.11  โคฮากุ โตไซ
        Bloodline มารูยาม่า
        ราคา  สอบถาม
        NO.12   ตันโจ โตไซ
        Bloodline มารูยาม่า
        ราคา  สอบถาม
     

        NO.13  คิคูซุย นิไซ
        Bloodline มารูยาม่า
        ราคา  สอบถาม
        NO.14  โคฮากุ ด๊อยส์ นิไซไซ
        Bloodline มารูยาม่า
        ราคา  สอบถาม
        NO.15  คิคูซุย นิไซ
        Bloodline มารูยาม่า
        ราคา  สอบถาม
     

        NO.16  โคฮากุ กินริน นิไซ
        Bloodline มารูยาม่า
        ราคา  สอบถาม
        NO.17  โคฮากุ กินริน  นิไซ
        Bloodline มารูยาม่า
        ราคา  สอบถาม
        NO.18  คิคูซุย นิไซ
        Bloodline มารูยาม่า
        ราคา  สอบถาม
     

<<< กรุณาชมเวบนี้ด้วย Explorer Browser  พบข้อผิดพลาด - ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับปลาคาร์พเพิ่มเติม  โทร 081-4598555 นายรัน >>>