ตีพิมพ์ในนิตยสาร Fish Zone
      

        ประเทศญี่ปุ่นถือเป็นแหล่งผลิตปลาคาร์พที่สำคัญ  และดินแดน
แห่งนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นต้นกำเนิดของปลาคาร์พอีกด้วย    ปัจจุบันธุรกิจ
ปลาคาร์พกลายเป็นอุตสาหกรกรรมขนาดใหญ่    สร้างเม็ดเงินให้กับ
ประเทศญี่ปุ่นมหาศาล  ฟาร์มปลาคาร์พในญี่ปุ่นได้ทวีจำนวนเพิ่มขึ้น
อย่างมาก   แต่ในจำนวนมากมายของผู้ผลิตนั้นหาได้ใช่ว่าปลาที่ผลิต
ออกมา   จะเป็นที่ยอมรับของนักเลี้ยงเสียทั้งหมด
        ซาไก  เป็นฟาร์มที่ได้ชื่อว่าผลิตปลาคาร์พสายพันธุ์หลักโกซันเก้
ได้คุณภาพดีที่สุดเป็นที่ยอมรับของนักเลี้ยงทั่วโลก  วันนี้เราคงทราบ
กันดีว่า  ไทย-นิบปอนฟาร์ม    คือดีลเลอร์ของซาไกหนึ่งเดียวในเมือง
ไทย  ปลาคุณภาพของซาไกได้ถูกส่งผ่านไทย-นิบปอน   สู่มือนักเลี้ยง
ชาวไทยมาแล้วนับไม่ถ้วน
        สิ่งดีๆ เหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากปราศจาก คุณวีระ เหล่า
ตระกูล
หรือที่รู้จักกันทั่วไปในนามคุณเคน  ผู้บริหารหนุ่มแห่งฟาร์ม
ไทย-นิบปอน  และนี่คือความเป็นมา  ของ ไทย-นิบปอนฟาร์ม  ที่ถ่าย
ทอดจากปากคุณเคนโดยตรง
        - เริ่มต้นเข้าสู่วงการปลาคาร์พอย่างไร
  คุณเคน - ก่อนหน้าจะมาทำฟาร์ม   ผมเป็นนักเลี้ยงมาก่อน  ผม
  เลี้ยงปลาคาร์พมาตั้งแต่เด็ก  เริ่มแรกคุณพ่อ ( คุณวัลลพ  เหล่า
  ตระกูล  นักเลี้ยงปลาคาร์พที่มีชื่อเสียงของเมืองไทย )  เป็นคน
  เลี้ยง
       ตอนที่ผม เด็กๆ ผมมีโอกาสได้ตามคุณพ่อไปซื้อปลาซาไกที่
  ญี่ปุ่น  คุณพ่อจะไปซื้อปลาที่ญี่ปุ่นประมาณเดือนธันวาคม  ของ
  ทุกปี   ก่อนไปก็จะตั้งงบแล้วว่าจะใช้เงินในการซื้อปีละเท่าไหร่
  ไหร่
        ผมเป็นคนแนะนำคุณพ่อเองว่าอยากเลี้ยงปลาซาไก   เพราะ
  ได้อ่านข้อมูลปลาฟาร์มนี้   จากนิตยสาร  รินโกะ,นิชิริน  ว่าเป็น
  ปลาคุณภาพ ดี   เลยขอไปกับคุณพ่อแล้วซื้อมาเลี้ยง  สมัยนั้นซา
  ไกยังไม่มีระบบ Auction สามารถซื้อได้ปรกติ การ Auction
  มามีเมื่อสัก 10 ปีที่ผ่านมา
        ส่วนตัวคุณพ่อผมเองเลี้ยงปลาคาร์พมาตั้งแต่ยุคแรกๆ  ตั้ง
  แต่ผมอายุเจ็ดขวบ  ผมก็เห็นคุณพ่อเลี้ยงปลาคาร์พแล้ว จวบจน
  กระทั่งวันนี้เกินกว่า 25 ปี  เลี้ยงตั้งแต่ตอนที่บางกอกฟาร์มเปิด
  ฟาร์มแรกๆ  แต่ก่อนหน้านั้นก็มีซื้อจากสยามมัจฉา  ซื้อที่ฟาร์ม
  เจ๊ณีบ้าง   แต่มาเลี้ยงแบบจริงๆ จังๆ  เมื่อตอนที่บางกอกฟาร์ม
  เปิด  คุณพ่อกับคุณผินเป็นเพื่อนกัน  ไปซื้อปลาที่ญี่ปุ่นด้วยกัน
       
- เลี้ยงปลาครั้งแรก
        คุณเคน - เลี้ยงครั้งแรกที่บ้าน   เป็นบ่อขนาด 100 ตัน  พอ
  ซื้อปลาซาไกมาเลี้ยง  เลยทุบบ่อสร้างใหม่เป็น 200 ตัน  เพราะ
  ว่าอยากเลี้ยงปลาจัมโบ้   ปลาจัมโบ้ต้องการขนาดพื้นที่ว่ายมาก
  ในสมัยนั้นบ่อขนาด 200 ตันในเมืองไทยมีอยู่ไม่กี่บ่อ ที่รู้ก็มีบ่อ
  ของผมกับบ่อคุณชวาล ( นักเลี้ยงที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นอีกท่าน
  หนึ่ง )

        - เริ่มต้นการทำฟาร์ม
        คุณเคน - ไทย-นิบปอนฟาร์ม  เปิดตัวเมื่อได้ 3 ปีกว่า  ช่วง
  นั้นตลาดปลาคาร์พเมืองไทยกำลังตื่นตัวขึ้นอีกครั้ง  หลังจากที่
  ซบเซาไปนาน  พอดีเป็นช่วงจังหวะที่ฟาร์มซาไกเองกำลังต้อง
  การขยายตลาดออกสู่นอกประเทศ   เขาคงมองเห็นความน่าจะ
  เป็นของตลาดเมืองไทย  ว่าน่าจะมีความเป็นไป ได้สูง
        เคนทาโร่ ( ผู้บริหารฟาร์มซาไก ) ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกับผม
  ได้เอ่ยปากชวนลองเปิดฟาร์มดูไหม ไหนๆ ก็เลี้ยงอยู่แล้ว จำได้
  ว่าวันที่เคนทาโร่เอ่ยปากชวน   เรานั่งทานข้าวมื้อกลางวันด้วย
  กัน   ด้วยใจจริงตอนที่เคนทาโร่ชวนนั้น  ผมได้แต่รับฟังเฉยๆ
  ไม่ได้ตอบรับตกลง
         สาเหตุคือผมยังมองไม่ออกว่า  การทำฟาร์มปลาคาร์พเชิง
  ธุระกิจจะมีความเป็นไปได้อย่างไร  พอกลับมาเมืองไทยรายละ
  ละเอียดความเป็นไปได้มันเข้ามาในความคิดมากขึ้น  เริ่มมั่นใจ
  ว่ามันน่า จะเป็นไปได้  จนถึงเดือนเมษาจึงบินกลับไปคุยกับเคน
  ทาโร่อีกครั้ง   คุยในหลักการคร่าวๆ ไม่มีอะไรมากอาศัยความ
  สนิทส่วนตัว
        เคนทาโร่บอกว่าถ้าจะทำ  ต้องเป็นดีลเลอร์ของเขาของเขา
  โดยตรง   เพราะว่าระบบการทำฟาร์มของซาไก  ในช่วงที่เคน
  ทาโร่เป็นผู้บริหารนั้น  ผู้ที่จะนำปลาของซาไกมาขาย   หรือซา
  ไกจะขายปลาให้ลูกค้า  จะต้องผ่านดีลเล่อร์หรือผ่านโบรกเกอร์
  ตอนนั้นเขาก็มีดีลเลอร์ที่เป็นฟาร์มอยู่แล้ว  ที่  ฮ่อง กง,สิงค์โปร์,
  อินโดนีเซีย,อังกฤษ  และที่อื่นประมาณ 7 ดีลเลอร์ รวมผมด้วย
  เป็น 8 ดีลเลอร์   ถ้าเป็นโบรกเกอร์บุคคล   ซาไกมีเกิน 100 คน
  ชาวญี่ปุ่นเอง 80 คนเข้าไปแล้ว  ที่มีชื่อเสียงมากๆ ก็คือโอดาวา
  ร่า กับ ริวกิ ชาวต่างประเทศก็มี แดนนี่,โทนี่ และผมเอง


        - ทำไมถึงตัดสินใจเลือกฟาร์มซาไก
        คุณเคน - สาเหตุที่ผมตกลงเลือกฟาร์มซาไก  ถ้าตอบใน
เชิงธุรกิจ  ฟาร์มซาไกเป็นฟาร์มที่ใหญ่ที่สุด  และผลิตปลาได้
คุณภาพที่สุดในญี่ปุ่น  ซึ่งนั่นหมายความว่าดีที่สุดในโลกเช่น
กัน   อันนี้ไม่ใช่พูดขึ้นมาเอง  รู้กันทั้งญี่ปุ่น  นักเลี้ยงเมืองไทย
เองก็ยอมรับในคุณภาพปลาซาไกมานานแล้ว  ก่อนที่ผมจะทำ
ฟาร์มเสียอีก
        รางวัลแกรนด์แชมเปี้ยนจากงานประกวด  All Japan
ที่ซาไกได้รับเป็นเครื่องการันตีได้ถึงคุณ ภาพ  ในระยะสิบปีที่
ผ่านมานี้  ในงานประกวด All Japan  ทั้งงาน ไอรินไก,ชิน
โกไก,รินยูไก   ซาไกจะคว้ารางวัลแกรนด์แชมเปี้ยนไม่งานใด
งานหนึ่งมาครองเสมอ  บางปีได้ถึงสองเสียด้วยซ้ำไป
        อย่างปีนี้ก็ได้ทั้งงานรินยูไกและชินโกไก   อีกแง่มุมหนึ่ง
คือผมคลุกคลีกับปลาซาไกมาตั้งแต่เริ่มแรก  ไม่ใช่ว่าปลาของ
ฟาร์มอื่นในญี่ปุ่นด้วยกันไม่ดีนะครับ   เพียงแต่ว่าผมมีโอกาส
เลี้ยงน้อยมาก  ผมประสบความสำเร็จในการเลี้ยงปลาของซา
ไก
        คือตอนเด็กผมอยากเลี้ยงปลา Over 80 bu ซึ่งปลาซา
ไกสามารถตอบโจทย์ข้อนี้ของผมได้  พอเคนทาโร่ชวนผมทำ
ฟาร์มผมจึงตกลง   ผมตัดสินใจเพราะเชื่อมั่นในคุณภาพปลา
ซาไก  ไม่ใช่ว่าจะทำกับฟาร์มไหนๆ ก็ได้

        - สั่งปลาไซส์ไหนมาขายบ้าง
         คุณเคน - ครั้งแรกผมสั่งปลานิไซเข้ามาขายเลย  เหมือน
  ที่ขายอยู่ทุกวันนี้  ปลาโตไซก็นำเข้ามานะครับ  แต่ใจจริงแล้ว
  ผมอยากแนะนำให้เลี้ยงปลานิไซมากกว่า    อาจจะติดนิสัยตั้ง
  แต่ตอนเลี้ยง  ตอนที่เลี้ยงผมซื้อปลานิไซขึ้นไปมาเลี้ยง  ผมไม่
  ชอบเลี้ยงปลาเล็กๆ เลี้ยงแล้วไม่ค่อยได้ดี  เลี้ยง 10 ตัว โตขึ้น
  อาจจะได้ปลาดีแค่ตัวเดียว   ครั้งแรกที่เปิดฟาร์ม  ผมสั่งปลา
  ล็อตแรกเข้ามาขณะที่ฟาร์มยังไม่เสร็จเสียด้วยซ้ำ  สั่งมาก่อน
  ล่วงหน้า 1 เดือน  ต้องนำไปเลี้ยงไว้ที่บ้านก่อน
       
- ปลาโตไซเลี้ยงแล้วมักจะไม่ได้ดีหรือ
         คุณเคน - ปลาโตไซเป็นปลาที่เลี้ยงสนุก    แต่ไม่สามารถ
  ประกันได้ว่าเลี้ยงแล้วจะได้ดีหรือเปล่า  แม้แต่ทางซาไกเองยัง
  บอกเลยว่า   เขาเองก็ไม่กล้ารับประกันว่า  มันจะโตได้ถึงจัมโบ้
  หรือไม่  หรือโตถึงแต่คุณภาพโดยรวมจะดีหรือเปล่า โอกาสที่
  เปลี่ยนแปลงมีเยอะมาก   การแยกเพศก็ทำได้ยาก  ถ้าเปลี่ยนไป
  ในทางที่ดี  ก็ถือว่าโชคดีไป  แต่ถ้าเลี้ยงๆไปสีเกิดหลุด  ปลาไม่
  โตแคะ แกรน  มันเสียความรู้สึก
        ปลาโตไซเป็นปลาเล็ก   ปลาเล็กมันดูไม่ออกเอาแน่เอานอน
  กับมันไม่ได้   แต่ถ้าเป็นปลานิไซ   อันนี้เริ่มชัวร์ขึ้นมาอีกระดับ
  หนึ่ง  เพราะว่ามันผ่านการกลั่นกรองคัดเลือกมาหลายรอบแล้ว
  และยิ่งเป็นปลา ซันไซ,ยนไซ  ความแน่นอนมันก็เพิ่มขึ้นตามลำ
  ดับ
        แต่มันมาติดปัญหาตรงเรื่องราคา   ปลายิ่งมากปียิ่งแพง
  ขึ้นตามลำดับเช่นกัน   แต่กับปลานิไซราคาค่อนข้างเหมาะสม
  กับนักเลี้ยงบ้านเรา  ราคาไม่สูงเกินไปอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
  ความชัวร์ 80 % ว่าโตแน่ไม่แคะแกรน
        - ปลาที่ฟาร์มซาไกออกใบเซอร์ให้   หมายความว่าอย่าง
  ไรครับ
         คุณเคน - ซาไกจะออกใบเซอร์ให้กับปลานิไซเฉพาะปลา
  เกรดที่ผ่านการคัดเลือกแล้วว่าเป็นปลามีอนาคต  ส่วนลาโตไซ
  ซาไกจะออกใบเซอร์ให้กับจัมโบ้โตไซเท่านั้น  จัมโบ้โตไซที่ว่า
  นี้คือปลาตาเตะกอย  เป็นปลาที่เกิดจากพ่อแม่ที่มีชื่อเสียง  เป็น
  พ่อแม่เดียวกับปลานิไซ
        ที่จริงมันก็คือปลานิไซนี่แหละ   แต่ละปีทางซาไกจะเก็บ
  ปลาโตไซเพื่อเลี้ยงเป็นปลานิไซ   แต่จะคัดเอาส่วนหนึ่งที่เป็น
  หัวปลาโตเร็วออกมาขายบ้าง
        ฟาร์มซาไกแตกต่างจากฟาร์มอื่นๆ   ที่สร้างจุดขายเรื่อง
  ความใหญ่  อัตราการโต   แต่ปลาซาไกเป็นปลาที่โตเร็วและมี
  ความใหญ่ในระดับปรกติ
       ปีนี้มีการพูดถึงปลาจัมโบ้นิไซกันมาก  โดยปรกติปลานิไซ
  จะอยู่ที่ 40-55 bu  แต่ปีอาจจะเป็นความบังเอิญ   มีปลานิไซ
  ที่โตเกิน 60  เลยเรียกปลานี้ว่าจัมโบ้นิไซ  เป็นปลานิไซที่ใหญ่
  เท่าปลาซันไซ  ที่จริงทางฟาร์มซาไกรู้ล่วงหน้าว่าปลานิไซปีนี้
  มันโตเร็วกว่าทุกปีที่ผ่านมา   เพราะช่วงที่ยังเป็นปลาโตไซซึ่ง
  ปรกติปลาโตไซจะโตอยู่ ที่ 35-40 bu  แต่ปีนี้มันโตไปถึง 45
  -55 bu  พอเป็นปลานิไซมันเลยโตเท่ากับปลาซันไซ  อาจเป็น
  เพราะ Blood line  ที่ดีด้วย  ปีนี้ซาไกเปลี่ยน Blood line
  ใหม่หมด
       
-  เปลี่ยนอย่างไรครับ
        คุณเคน - ซาไกกำลังเปลี่ยน blood line  ครั้งใหญ่  ใน
  สมัยก่อนถ้าเป็นโคฮากุ  ซาไกจะมีสายดังๆ คือโรส,ซากุระ พอ
  ช่วงที่ซาไกเป็นอินเตอร์มากขึ้น   ก็จะเป็นรุ่นลูกของโรส   เช่น
  บิวตี้โรส,สึกิสึเกะโรส,โรสควีน,โรสซิมโบล,บิ๊กโรสเหล่านี้เป็น
  ต้น
        เดิมทีซาไกเริ่มต้นมีชื่อเสียงมาจากโคฮากุ   แต่ในปัจจุบัน
  ซันเก้ก็ได้ชื่อว่าดีที่สุดเช่นกัน    ส่วนโชว่าอาจยังสู้ไดนิชิไม่ได้
  ในเรื่องความโตและโครงสร้างอาจจะดีกว่า   แต่คุณภาพของ
  สีดำไดนิชิจะดีกว่า
        ซันเก้ที่ดังๆ ของซา ไกคือ  โชบุ,ซายากุนาเกะ,วากาโชริว
  ,แคททอเรีย  เป็นต้น
        ปีนี้เป็นปีที่ซาไกเปลี่ยน Blood line ใหม่ทั้งหมด  จาก
  ที่เปลี่ยนโคฮากุอย่างเดียว    ปีนี้ทั้งโคฮากุทั้งซันเก้เปลี่ยนหมด
  เข้าสู่ยุคใหม่ของซาไก   คือปีที่แล้วเห็นชัดว่าลูกของ  Blood
  line ใหม่ออกมาคุณภาพดีเกินคาด
        ซันเก้ซาไกใช้วิธี Cross blood line ใช้แม่โคฮากุเป็น
  ปลาตระกูลโรสผสมกับพ่อซันเก้ ( ลูกวากา )  ตัวไหนที่ออกมา
  เป็นโคฮากุเขาจะทำลาย    เพราะกลัวว่ามันจะเกิดจุดซูมิขึ้นมา
  ในภายหลัง   ผลที่ออกมาคือได้ซันเก้ที่โครงสร้างดีขึ้น   เทียบ
  ได้กับโคฮากุสายโรสแม่ของมัน     และได้ซูมิที่ดำสนิทอันเป็น
  ลักษณะเฉพาะของซันเก้สายวากาโชริว
       
- ที่ตั้งของฟาร์มซาไก
        คุณเคน - ตั้งอยู่ที่เมือง  Hiroshima,Daiwa-cho  มี
  บ่อดินขนาด 1-2 ไร่  80 บ่อ  บ่อขนาด 20 ไร่  มีหนึ่งบ่อ   บ่อ
  ปูน 50 ตัน  300 บ่อ   พนักงานทั้งหมดรวมทั้งเคนทาโร่ด้วย
  15 คน  การทำงานของฟาร์มนี้จะเป็นระบบ  พนักงานทำงาน
  ขยันขันแข็งมาก  ระบบการทำงานของเขาผมว่าดีกว่าบ้านเรา
 เยอะ
        เริ่มงานตั้งแต่ตี 5 ถึง 6 โมงเย็น  พักทานอาหารกลางวัน
  หนึ่งชั่วโมง  เวลาที่ผมไปที่ฟาร์มก็ทำงานเหมือนพนักงานคน
  หนึ่ง ไม่มีใครมาคอยดูแลเป็นพิเศษ  จะตักปลาคัดเลือกปลาทำ
  เองหมด   ยกเว้นเสียแต่ว่าบ่อใหญ่ต้องใช้พนักงานมาช่วยตัก
         ชินสุเกะที่มาช่วยงานอยู่ที่ฟาร์มผมตอนนี้   เคยเป็นพนัก
  งานของซาไกเหมือนกัน  เป็นผู้ช่วยหัวหน้าสต๊าฟ  มีโอกาสมา
  ช่วยงานประกวดปลาที่เมืองไทย  นึกชอบเมืองไทยและมีแฟน
  เป็นคนไทย   เลยมาทำงานอยู่ที่ฟาร์มผม
       
- การบรีดปลาของซาไก
        คุณเคน - เริ่มบรีดตั้งแต่เดือน พ.ค.- ก.ค. ในเดือน พ.ค.-
  มิ.ย. จะบรีดเป็นปลาตาเตะกอย ( ลูกของพ่อแม่ดัง ที่ให้ลูกคุณ
  ภาพดี  มีโอกาสเป็นปลาจัมโบ้ )  ปลาทั่วไปกับพ่อแม่ใหม่บรีด
  เดือน ก.ค.  บรีดเสร็จนำลง Fry pond  เป็นบ่อปูนเอาดินลง
  เป็นพื้น  พอถึงเดือน ก.ย.  ลากปลาขึ้นมาคัด   และจะคัดต่อไป
  เรื่อยๆ จนถึงเดือน พ.ย. ก็คัดเอามาลง  บ่อพักเอาไว้บ่อขาย
        เปอเซ็นต์การคัดปลาโดยประมาณ    สมมุติในครอกหนึ่ง
  400,000 ตัว  คัดเป็นปลาเกรดธรรมดาราคาถูกสัก 20,000
  ตัว  คัดขายเป็นปลาเกรดดีสัก200 ตัว  หลังจากลงบ่อพักเพื่อ
  รอขายแล้วเดือนธันวาคม  จึงขายเป็นปลาทั่วไปก่อน  สำหรับ
  ปลาเกรดอย่างจัมโบ้โตไซ   จะขายหลังมกราคมเป็นต้นไป
       
- เทคนิคการเลี้ยง
         คุณเคน - สำหรับผม   ผมไม่คิดว่าซาไกจะมีเทคนิคการ
  เลี้ยงพิเศษ  น่าจะเหมือนกับฟาร์มทั่วๆไป  ผมเชื่อว่าปลาซาไก
  ที่คุณภาพดีนั้น    เกิดจากความตั้งใจมากกว่า  7 0 % มาจาก
  Blood line  ที่เหลือคงเป็นเรื่องอาหารอาหารที่ซาไกใช้กับ
  ปลาระดับเกรดเอ  เป็นอาหารสูตรพิเศษที่ผลิตใช้เอง   ดีที่สุด
  ที่เคยใช้กับปลาคาร์พเลยก็ว่าได้  แต่ราคาจะสูงกว่าอาหารทั่ว
  ไปมาก  อาหารที่ว่านี้ผมนำเข้ามาจำหน่ายและใช้เองบางส่วน
  เหมาะกับผู้ที่เลี้ยงปลาระดับซีเรียส
                            <<< END >>>
<<< กรุณาชมเวบนี้ด้วย Explorer Browser พบข้อผิดพลาด - ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับปลาคาร์พเพิ่มเติม โทร 01-4598555 นายรัน >>>