ตีพิมพ์ในนิตยสาร Aqua
      
        
        สำหรับนักเลี้ยงปลาคาร์พระดับโปรการจะคัดเลือกปลาเข้าบ่อสัก
ตัวนั้น   แน่นอนว่าปลาแต่ละตัวต้องผ่านคัดเลือกอย่างละเอียดพิถีพิถัน
ที่สุด   ปลาตัวใดที่ผ่านการคัดเลือกย่อมการันตีได้ว่าต้องเป็นที่สุดแล้ว
ในเรื่องคุณภาพสีสัน  ลวดลาย  โครงสร้าง
        ปลาคุณภาพระดับนี้หาได้จากที่ใด  มีแหล่งที่มาจากไหน  เชื่อว่า
คงเป็นคำถามที่อยากรู้คำตอบกันทั้งนั้น
        คำตอบคงมีมากกว่าหนึ่งแต่หากบีบคำตอบให้เหลือเพียงแค่สอง
ระหว่างปลานำเข้าจากญี่ปุ่นกับปลาผลิตในไทย
        โดยความเป็นจริงไม่อิงความเป็นชาตินิยม   ทุกท่านคงรู้คำตอบ
อยู่แล้ว   ร้อยเปอร์เซ็นต์ของนักเลี้ยงปลาระดับโปรล้วนแต่เชื่อว่าปลาที่
ผลิตในญี่ปุ่นที่เรียกติดปากว่าปลานอกนั้น   มีคุณภาพดีกว่าปลาที่ผลิต
ในบ้านเรามาก     แต่ในในสถานการณ์อันย่ำแย่ของธุรกิจการผลิตปลา
คาร์พในบ้านเราเช่นนี้    กลับมีเสียงล่ำลือว่าฟาร์มปลาคาร์พแห่งหนึ่ง
ผลิตปลาออกมาได้คุณภาพดีเกือบทัดเทียมปลานอก ฟังแค่นี้ก็น่าสนใจ
แล้ว  เป็นจริงอย่างที่ล่ำลือหรือ?
       ลองมาคุยกับคุณเด่น  เจ้าของหนองเสือฟาร์ม  ฟาร์มปลาที่กำลัง
ถูกกล่าวขานถึงในขณะนี้ดูครับ
        Aqua - ความเป็นมาของหนองเสือฟาร์มเกิดขึ้นได้อย่าง
 ไร   อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้คุณเด่นมาทำฟาร์มปลาคาร์พ?
 คุณเด่น – บอกตามตรงว่าเริ่มแรกที่คิดทำฟาร์มปลาคาร์พ ผม
 มองที่ผลตอบแทนครับ  ก่อนหน้านั้นเพื่อนผมที่อยู่แถบนี้ได้ทำ
 ฟาร์มปลาคาร์พมาก่อน  ส่วนตัวผมเมื่อก่อนทำนากุ้ง  ช่วงแรก
 เริ่มรายได้มันดี  แต่ถึงจุดหนึ่งสถานการณ์มันเปลี่ยนไปผลตอบ
 แทนมันไม่ดีดังเดิม   เริ่มมองหาอาชีพใหม่ทดแทน   ก็ลองเข้า
 มาศึกษาดูที่ฟาร์มเพื่อน   เริ่มมองพอจะมองเห็นแววแล้วว่ามัน
 เป็นอะไรที่น่าสนใจ
       เมื่อเทียบกับการเลี้ยงกุ้งจะเห็นจุดต่าง   คือเลี้ยงกุ้งผลผลิต
 ขายเป็นกิโลแต่ปลาคาร์พขายเป็นตัว  ราคาขึ้นอยู่กับความสวย
 โอกาสที่เราจะทำกำไรได้มากๆ ย่อมมีความเป็นไปได้  ราคาไม่
 ตายตัวเหมือนเลี้ยงกุ้ง
       พอดีว่ามีเงินทุนอยู่นิดหน่อย   เลยไปซื้อพ่อแม่พันธุ์มาหนึ่ง
 ชุด  ครั้งนั้นใช้เงินในการซื้อพ่อแม่พันธุ์ไป 500,000 บาท ผล
 ผลิตที่ได้ในครั้งแรกๆ นั้นถ้าเป็นปลาเกรด B ราคาประมาณตัว
 ละ 3 บาท  เกรด A ประมารตัวละ 7-10 บาท
       ครั้งแรกๆ นั้นให้คนอื่นเพาะให้  พอมีความรู้เพิ่มขึ้นก็เพาะ
 เอง  เปลี่ยนพ่อแม่พันธุ์ใหม่ด้วยเพราะดูออกแล้วว่าปลาสวยกับ
 ปลาไม่สวยต่างกันอย่างไร  พ่อแม่พันธุ์ชุดแรกผมขายแบบยอม
 ขาดทุนไปในราคาแสนบาทเอง  ปลาที่เพาะได้ไปขายที่จตุจักร
 ขายได้ประมาณ 3-4 เดือนก็เลิกขาย  มาเพาะขายส่งอย่างเดียว
 ที่บ้าน  คือคนเริ่มรู้จักเรา อาจจะเป็นเพราะว่าปลาเราคุณภาพดี
 ประกอบกับขายไม่แพง  ปลาสวยขายตัวละไม่เกินร้อยและโชค
 ดีที่ลูกค้าซื้อปลาของเราแล้วส่งเข้าประกวดได้รางวัล   พอมีชื่อ
 ชื่อเสียงติดตลาดลูกค้าก็ตามมาซื้อที่ฟาร์ม
      
Aqua – คุณเด่นวิเคราะห์คุณภาพปลาที่เพาะได้ อยู่ในระ
 ดับไหน?
       คุณเด่น – ผมเพาะไปศึกษาไปด้วยเพื่อพัฒนาคุณภาพ  ผม
 เทียบกับปลาที่คนอื่นเพาะมาให้ในช่วงแรกๆในเรื่องแพทเทิร์น
 ผมได้ปลาแพทเทิร์นดีจำนวนมากกว่าเดิม  ในเรื่องของสีปลาสี
 สันสดสวยเข้มลงลึกมากกว่าเก่าอย่างเห็นได้ชัด
      
Aqua – คุณเด่นคิดว่าสาเหตุที่ผู้ผลิตปลาในบ้านเรา ผลิต
 ปลาไม่ได้คุณภาพเทียบเท่าปลานอก  เป็นเพราะสาเหตุใด?
       คุณเด่น – ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าผู้ผลิตในบ้านเรา  ไปมอง
 แต่รายได้   แต่ไม่กล้าลงทุนไม่กล้าซื้อพ่อแม่พันธุ์ดีๆ ทำแบบไม่
 ได้ศึกษาพัฒนา  ทำแบบไม่มีความรู้ เน้นปริมาณอย่างเดียว ทำ
 ด้วยใจไม่รักทำด้วยรายได้   อีกอย่างอาจเป็นเพราะขาดเงินทุน
 ที่จะซื้อพ่อแม่พันธุ์คุณภาพดี  ใช้ปลาด้อยคุณภาพมาเป็นพ่อแม่
 พันธุ์  ปลาส่วนใหญ่เลยออกมาท้องป่อง  สีแตก  แคระแกน
      
Aqua - ที่นี่เน้นผลิตปลาประเภทไหนเป็นพิเศษ?
       คุณเด่น – เดิมทีนั้นผมทำทุกประเภท  เพราะว่าผมเริ่มต้น
 มาจากปริมาณไม่ใช่คุณภาพ   แต่พอพัฒนามาถึงจุดนี้  ผมเน้น
 ปลาหลักครับ  ที่ทำได้คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่พอใจก็คือซันเก้,โค
  ฮากุ  ผมพอใจกับโครงสร้างและสีสัน   ส่งเข้าประกวดแล้วได้
 รางวัลยิ่งทำให้ผมมีกำลังใจที่จะพัฒนาคุณภาพ  ให้ดียิ่งขึ้น
      
Aqua – เทคนิคพิเศษ   ที่พอจะเผยแผ่เป็นความรู้?
      
คุณเด่น – ไม่มีเทคนิคพิเศษอะไร  เพียงแต่ให้ความสำคัญ
 กับการเลือกพ่อแม่พันธุ์มากถึงมากที่สุด  จากประสบการณ์ของ
 ผม  ผมเชื่อว่าปลาที่คุณภาพดีนั้น 80 % มาจากพ่อแม่คุณภาพ
 ดี อีก 20% อยู่ที่ขั้นตอนการเลี้ยง ถ้าพ่อแม่คุณภาพไม่ดีลูกออก
 มามันก็เหมือนกับพ่อแม่นั่นแหละ
       แม่พันธุ์ต้องเน้นที่โครงสร้าง   โครงสร้างต้องสุดยอดและ
 ไซส์ควรจะ 6- 8 ไม่จำเป็นต้องแพทเทิร์นสวยขอให้ผิวพรรณ
 ดีเป็นใช้ได้  ส่วนตัวผู้ให้เน้นสีจัดๆ ไซส์5-6 ก็พอ  ถ้าใหญ่มาก
 มันจะไม่ปราดเปรียวไล่ปลาตัวเมียไม่ทันผมใช้แม่พันธุ์หนึ่งตัว
 ต่อพ่อพันธุ์หกตัว  คนอื่นอาจจะใช้น้อยกว่านี้  ที่ผมใช้ตัวผู้เยอะ
 มันมีสาเหตุ   อย่างถ้าแม่พันธุ์ไซส์แปดที่สมบูรณ์เต็มที่ปริมาณ
 ไข่ที่ออกมาอย่างน้อยต้องแปดแสนขึ้นไปจนถึงหลักล้านแน่นอน
 ถ้าใช้ตัวผู้แค่  2-3 ตัว  ผมว่าน้ำเชื้อไม่พอที่จะผสม  ไข่อาจเสีย
 หายเยอะ  เมื่อได้ไข่แล้วต้องขยายเพิ่มจำนวนบ่อให้หลวมไม่แอ
 อัด  ไม่เช่นนั้นอัตราการตายจะสูงมาก
      
Aqua – คุณภาพน้ำมีผลหรือไม่?
       คุณเด่น- ต้องคอนโทรลน้ำให้ดีทำน้ำให้สวย   ผมหมายถึง
 น้ำใสน้ำสะอาด  ถ้าไม่ใสก็ขอให้เป็นสีเขียว  ถ้าน้ำขุ่นโคลนปลา
 จะสีไม่สด  ซีดเบลอ สีปลาไม่ลงลึกลงไปในผิว
      
Aqua – ปลาที่ผลิตได้สามารถทำราคาได้ดีหรือไม่?
       คุณเด่น – ราคาใช้ได้เลยครับแต่ทั่งนี้ต้องอยู่ที่คุณภาพของ
 ตัวปลาเองด้วย  ของผมผมจะแบ่งเป็นเกรดว่ากันตามความสวย
 เรื่องไซส์ไม่หนีกันเท่าไหร่ตัวที่สวยสุดยอด  ผมเคยทำราคาได้
 ถึง 10,000 บาทคุณภาพเทียบเท่าปลานอกจากฟาร์มดังที่ราคา
 หลายหมื่นบาท
       ผมว่าถ้าเราตั้งใจทุ่มเทให้กับมัน  ใช้ความรู้และพัฒนาคุณ
 ภาพอยู่ตลอดไม่หยุดนิ่ง  สักวันเราก็สามารถทำได้ดีเท่ากับปลา
 นอก  และเมื่อนั้นมันให้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าทีเดียว
                        <<< END >>>

<<< กรุณาชมเวบนี้ด้วย Explorer Browser พบข้อผิดพลาด - ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับปลาคาร์พเพิ่มเติม โทร 01-4598555 นายรัน >>>