ที่ผ่านๆ มาผมได้นำเรื่องราวของนักเลี้ยง  ที่คลุกคลีกับการเลี้ยงจนถึงระดับที่เรียกว่า
เชี่ยวชาญ  เชื่อว่าผู้ที่ผ่านการเลี้ยงมาจนถึงระดับนี้ ประสบการณ์มุมมองคงไปในแนวทาง
ทางเดียวกัน  แต่วันนี้จะขอเปลี่ยนบรรยากาศมาเป็นอะไรที่ตรงกันข้าม  มาดูกันครับว่าสำ
หรับผู้ที่เริ่มเลี้ยงใหม่  เพียงแค่สองเดือนอย่างคุณสุมณา  มีมุมมองแนวความคิดทัศนะคติ
กับปลาคาร์พอย่างไร..
        – ทราบมาว่าเพิ่งเริ่มเลี้ยงได้ไม่นาน  อะไรเป็นสาเหตุทำให้มาเลี้ยงปลาคาร์พครับ?
        คุณสุมณา - แรกเริ่มเลย  ผมได้มีโอกาสไปเห็นการเลี้ยงปลาคาร์พที่ฟาร์ม  ซึ่งก่อน
หน้านั้นผมรู้จักปลาคาร์พน้อยมาก  ไม่เคยสนใจไม่เคยที่จะคิดเลี้ยง  แต่พอได้ไปเห็นปลา
ที่ฟาร์ม  โอ้โฮ..มันสวยจังเลย  ตัวใหญ่ด้วยก็เกิดสนใจขึ้นมา  นึกอยากลองเลี้ยงบ้าง ไตร่
ตรองดูแล้ว  คิดว่าเราน่าจะเลี้ยงได้นะ  ไม่น่าจะมีปัญหายุ่งยากอะไรเพราะว่าที่บ้านมีบ่อ
ปลาเล็กๆ อยู่ก่อนแล้ว  แต่ไม่ได้เลี้ยงปลาอะไรเลย  เป็นบ่อเปล่าๆ เติมน้ำไว้เฉยๆ
        เนื่องจากบ่อนี้ทำไว้นานแล้ว  ทำโดยไม่ได้ตั้งใจที่จะเอาไว้
  เลี้ยงปลาคาร์พ  ตอนทำก็ไม่มีข้อมูลอะไรสักอย่าง  ทำแต่เพียง
  ให้มันดูออกมาสวยไว้ก่อน  มีศาลาเอาไว้พักผ่อนนั่งเล่น พอเอา
  มาเลี้ยงปลาคาร์พ  มันจึงกลายเป็นบ่อที่ไม่ได้มาตรฐานสำหรับ
  ที่จะเลี้ยงปลาไซส์ใหญ่ได้  แต่ก็ยังดีที่ว่าบ่อนี้มีระบ่อกรองด้วย
  ไม่เช่นนั้นจะยิ่งไปกันใหญ่
        ที่ผมบอกว่าได้มีโอกาสไปเห็นปลาคาร์พที่ฟาร์ม  ฟาร์มที่
  ว่าก็คือบางกอกฟาร์ม ใกล้ๆ ซาฟารีเวิลด์  ครั้งแรกที่เข้าไปดูก็
  ไม่ได้ตั้งใจเข้าไปเพราะว่าสนใจปลาคาร์พนะ  เผอิญว่าบ้านพี่
  ชายผมอยู่ใกล้ๆ แถวนั้น  ขับรถผ่านไปมาไม่รู้นึกยังไงแวะเข้า
  ไปดู  พอเห็นแล้วนึกอยากเลี้ยง
        แต่ตอนนั้นเป็นช่วงที่เกิดโรคระบาด   ทางกรมประมงสั่ง
  ทุกฟาร์มห้ามขายปลา  ก็เลยไม่ได้ซื้อ  รอจนกว่ามีการอณุญาติ
  ให้ขายได้  ก็ไปตระเวนหาซื้อ  ตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่านอกจากที่
  บางกอกฟาร์มแล้ว  ยังมีฟาร์มปลาคาร์พที่ไหนอีก  จังหวะพอ
  ดีมีคนแนะนำว่า ที่ฟาร์มไทย-นิบปอนแถวลาดพร้าว  กำลังลด
  ราคาปลา  เลยแวะไปดูและก็ได้ติดมือมา 25 ตัว
       
– เลี้ยงครั้งแรกประสพปัญหาอะไรหรือไม่ครับ
       
คุณสุมณา - ผมเริ่มเลี้ยงแบบไม่มีความรู้อะไรเลย  นำปลา
  มาถึงบ้านแกะถุงเทปลาใส่บ่อทันที  ไม่ต้องมีการปรับอุณหภูมิ
  ไม่ได้เตรียมน้ำที่จะเลี้ยง ไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมบ่ออย่างไร ต้อง
  กักโรคอย่างไร  มาถึงบ้านโยนปลาใส่บ่อ ปรากฏว่าเริ่มทะยอย
  ตายทีละตัวๆ ต้องตามพนักงานที่ฟาร์มมาดูแลให้พอพนักงาน
  มาปรับสภาพบ่อเลี้ยงให้ใหม่   ปลาไม่ตายอีกเลย   นี่แหละเกิด
  จากความที่ไม่รู้ไม่ศึกษาข้อมูลก่อน  นึกอยากจะเลี้ยงก็เลี้ยง คิด
  ว่ามันเลี้ยงง่าย มีน้ำให้มันว่ายแค่นั้นพอ ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
  ไร  ลืมคิดไปว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิต  มันเป็นอะไรที่เปราะบาง  ถ้า
  อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม  โอกาสที่จะตายมีสูง  ทาง
  พนักงานที่เขามาดูแล  ได้บอกข้อมูลการเลี้ยงที่ถูกต้อง  ทีนี้เริ่ม
  รู้แล้วว่าการเลี้ยงที่ถูกต้องนั้นทำอย่างไร
       
– งบประมาณในการสร้างบ่อนี้  ใช้ไปเท่าไหร่ครับ
       
คุณสุมณ- 200,000 บาทครับ  ถือว่าแพงพอสมควรแต่
  มันก็ออกมาถูกใจตามที่ตั้งใจไว้แต่แรก  ที่ต้องการเอาไว้นั่งพัก
  ผ่อน  นั่งเล่น  บางวันก็มานั่งทานข้าวที่นี่   ราคานี้รวมอุปกรณ์
  ในบ่อกรองด้วยนะ   เสียดายที่ว่าตอนนั้นไม่เคยคาดคิดมาก่อน
  ว่าจะมีโอกาสได้มาเลี้ยงปลาคาร์พ   ไม่อย่างนั้นมันจะต้องเป็น
  บ่อที่ใหญ่  ลึกมากกว่านี้

        – สร้างเสร็จมานานหรือยังครับ
       
คุณสุมณา- เสร็จมาสองปีกว่าแล้ว  สองปีกว่ามานี้เติมน้ำ
เดินระบบกรองทุกอย่าง  แต่ไม่ได้ใส่ปลา  มีแต่น้ำไม่มีปลาสัก
ตัว  นั่งฟังเสียงน้ำเฉยๆ  มาเริ่มเลี้ยงปลาคาร์พชุดแรก 25 ตัว
ที่เห็นอยู่นี้  เมื่อสองเดือนกว่าๆ มานี้เอง
       
- เริ่มแรกก็เลี้ยงปลาซาไกเลยหรือครับ
       
คุณสุมณา- ใช่ครับ  ถึงแม้จะไม่มีความรู้  แต่ก็อยากเลี้ยง
ปลานอก   ครั้งแรกจริงๆ มีความคิดที่จะไปซื้อปลาจากจตุจักร
มาเลี้ยง  ด้วยเห็นว่าราคาไม่แพง  เพราะคิดว่าเราแค่เลี้ยงไว้ดู
เล่น  ถ้าอย่างไรมันตายไป  จะได้ไม่เสียดายเงิน  แต่สุดท้ายมา
ตัดสินใจเลี้ยงปลานอก  ที่มันสวยๆ ดีกว่า
       
– ใช้งบกับปลาชุกแรกเท่าไหร่ครับ
       
คุณสุมณา- 25 ตัว ราคา 60,000 บาท  ตกแล้วราคาตัว
ละ 2,400 บาท
       
– แต่ดูแล้วเป็นปลาสวยทุกตัวเลย  ไม่น่าจะซื้อในราคานี้
ได้  บางตัวสวยระดับประกวด  คัดเลือกเองหรือครับ
       
คุณสุมณา- ผมไปซื้อช่วงที่ฟาร์มลดราคา และซื้อจำนวน
หลายตัว  อีกอย่างทางฟาร์มคงเห็นผมเป็นลูกค้าใหม่ด้วย  เลย
ลดราคาให้เป็นพิเศษ  ตอนแรกผมก็เลือกเองกับแฟน   เลือกกัน
แบบตามชอบใจ  ไม่รู้หรอกว่าตัวไหนสวยตัวไหนไม่สวย ดูไม่
เป็น  เห็นมันว่ายน้ำได้ก็โอเคแล้ว  เรียกชื่อปลายังไม่ถูกเสียด้วย
ซ้ำ
       
– อยากทราบว่าสำหรับผู้เริ่มหัดเลี้ยง ที่ยังไม่มีข้อมูลเลย
อย่างนี้  เวลาเลือกซื้อปลาใช้อะไรเป็นเกณฑ์ครับ
       
คุณสุมณา- ผมเลือกตัวที่โต  สีเข้ม  ว่ายน้ำดูแข็งแรง  ดู
แค่นี้แหละ  ลวดลายแพทเทินส์ดูไม่เป็น โชคดีที่ว่าวันที่ไปซื้อ
พนักกงานที่ฟาร์มเขาคงดูออก   ว่าผมไม่รู้เรื่องปลา   ก็เลยมา
ช่วยเลือกให้  เลยได้ปลาสวยๆ  ถ้าเลือกเองไม่รู้ว่าจะออกมาใน
รูปไหน  บอกตามตรงว่าตอนนั้นผมรู้จักชื่อปลาคาร์พอยู่อย่าง
เดียว ไอ้ที่หัวกลมๆ แดงๆ เรียกว่าตันโจ นอกนั้นเรียกชื่อไม่ถูก
       
– ระยะเวลาสองเดือนที่เลี้ยงมา เริ่มเรียนรู้อะไรบ้างครับ
       
คุณสุมณา- เรื่องน้ำ  เริ่มรู้แล้วว่าทำไมเมื่อก่อนน้ำจึงขุ่น
ขุ่น  เลี้ยงปลาคาร์พน้ำต้องสะอาด  ต้องถ่ายเทอยู่เสมอ ไม่เช่น
นั้นจะเกิดการหมักหมมเกิดของเสีย  เป็นอันตรายกับปลาอย่าง
มาก ปล่อยปลาลงไปปลาจึงตาย  สองเรื่องระบบกรอง บ่อเลี้ยง
ปลาคาร์พที่ดี  ต้องมีบ่อกรอง  ระบบกรองเป็นเรื่องสำคัญมาก
จำเป็นต้องมี  บ่อที่ไม่มีระบบกรอง  ผมเชื่อว่าเลี้ยงปลาไม่ได้ดี
จำนวนปลาที่เลี้ยงถ้ามากเกินไป  มันจะเกิดผลเสียตามมาหลาย
อย่าง  แต่ตอนนี้ผมเลี้ยงเยอะไว้ก่อนเลี้ยงไว้เผื่อตายในวันหน้า
ตายแล้วเหลือเท่าไหร่ก็เลี้ยงเท่านั้น
        สำหรับผู้ที่กำลังคิดจะเลี้ยงปลาคาร์พ  ผมอยากให้ศึกษา
หาข้อมูลก่อนจะลงมือสร้างบ่อ  ถ้าสร้างสร้างพลาดไปแล้วแก้
ไขทีหลังยาก  อย่างของผมได้ปรึกษาช่างแล้ว ถ้าจะขยายต้อง
รื้อทิ้งทำใหม่อย่างเดียว
       
– ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงต่อเดือนเท่าไหร่ครับ
       
คุณสุมณา- จ่ายค่าไฟเดือนละประมาณหนึ่งพันบาท  ค่า
จ้างล้างบ่อกรองครั้งละหนึ่งพันบาท  ก็ถือว่าไม่แพงเมื่อเทียบ
กับสิ่งที่เราได้รับ  คือความสุข  ความสบายใจ  เวลามานั่งมอง
นั่งให้อาหารมันแล้วสบายใจ  มันมีการเคลื่อนไหวว่ายน้ำดูมีชี
วิตชีวา  มีสีสันที่สวยงาม  มองแล้วเพลิน  มองได้นานๆ เด็กๆ
มานั่งให้อาหาร  ดูเขามีความสุข
        นี่คือมุมมองความคิดเห็นของนักเลี้ยงมือใหม่ ที่มีโอกาส
ได้เข้ามาสัมผัสการเลี้ยงปลาคาร์พ   ความสุขที่ได้รับมีค่ามาก
เกินบรรยาย  ฟังแล้วไม่คิดที่จะเลี้ยงบ้างหรือครับ << End >>

<<< กรุณาชมเวบนี้ด้วย Explorer Browser พบข้อผิดพลาด - ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับปลาคาร์พเพิ่มเติม โทร 01-4598555 นายรัน >>>