คุณมนตรี ภักดีวุฒิธรรม เป็นนักเลี้ยงปลาคาร์พตั้งแต่ยุคเริ่มแรกที่ปลาคาร์พ
เริ่มเป็นที่รู้จักในเมืองไทย  จากวันนั้นจนถึงวันนี้คุณมนตรีคงยังอยู่กับปลาคาร์พมา
ตลอด   จากจุดเริ่มต้นในการเลี้ยงเฉกเช่นคนอื่นๆ  แต่ ณ ปัจจุบันคุณมนตรีดำรงค์
ตำแหน่ง  เป็นถึงประธานชมรมปลาคาร์พ koi fan club  ชมรมปลาคาร์พที่เข้ม
แข็งที่สุด  ของวงการปลาคาร์พบ้านเราขณะนี้  เป็นโอกาสอันดีที่คุณมนตรีได้สละ
เวลาอันมีค่า  มาร่วมสนทนาถ่ายทอดเรื่องราววงการปลาคาร์พบ้านเรา   และเรื่อง
ส่วนตัวของการเลี้ยงปลาของท่านให้เราได้ฟัง
       – ในฐานะที่คุณมนตรี  เป็นนักเลี้ยงปลาคาร์พตั้งแต่ยุคแรก
  เริ่ม  ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ  ว่าวงการปลาคาร์พบ้าน
  เรามีความเป็นมาอย่างไร  และจุดเริ่มต้นการเลี้ยงของปลาของ
  ของคุณมนตรีเองเป็นมาอย่างไร?
        คุณมนตรี- วงการปลาคาร์พบ้านเราเริ่มมาตั้งแต่ก่อนที่ผม
  เลี้ยงครับ   ผมขอมาพูดถึงยุคบางกอกฟาร์มเลยก็แล้วกัน  ชื่อนี้
  คิดว่านักเลี้ยงปลาคาร์พทุกท่านคงรู้จัก  บางกอกฟาร์มนี่แหละ
  ที่จุดกระแสปลาคาร์พในบ้านเราให้ตื่นตัว  ทำให้คนสนใจหัน
  มาเลี้ยงมากขึ้น  จากเดิมอาจจะพูดได้ว่าเลี้ยงกันอยู่ในวงแคบๆ
  กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพเท่านั้น   ต่างจังหวัดแทบจะไม่มีใครรู้
  จักเลยก็ว่าได้  แต่ก่อนที่บางกอกฟาร์มเข้ามาปลุกกระแส  อาจมี
  รายเล็กๆ นำเข้ามาบ้างประปราย  แต่ในช่วงที่ผมเริ่มเลี้ยงบาง
  กอกฟาร์มเป็นฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในขณะนั้น
        สมัยนั้นก็ซื้อปลาจากบางกอกกอกฟาร์มนี่แหละ  ผมมีเพื่อน
  ในกลุ่มหลายคนที่สนิทกัน  เลี้ยงปลาคาร์พด้วยกัน   เวลาไปซื้อ
  ก็จะไปด้วยกัน  ทางฟาร์มจะแยกปลาไว้เป็นบ่อๆ  ติดราคาขาย
  ขายไว้เลย  เริ่มตั้งแต่บ่อละพัน ไล่ราคาไปเรื่อย  จนถึงปลาสวย
  ที่ถ่ายรูปตีราคาเป็นตัว  ที่พูดมานี่ไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีมาแล้วนะ
  สมัยนั้นบางกอกฟาร์มยังอยู่ที่หลังห้างไดมารู ซ.ภูมิจิตร  พระ
  โขนง
        จำได้ว่าในกลุ่มเพื่อนสนิทที่เลี้ยงปลาด้วยกัน  ก็มีคุณสุชาติ
  คุณวิชิต,คุณฮิม,คุณจีระพันธ์, คุณชวาล,คุณพยัพ   มีบางท่าน
  ที่ผมเอ่ยชื่อ  ปัจจุบันได้มาทำฟาร์มปลาคาร์พเป็นเรื่องเป็นราว
  ราว  การเลี้ยงปลาคาร์พถ้ามีเพื่อนเลี้ยงเป็นกลุ่มเป็นก๊วนอย่างนี้
  สนุกมาก  ไปไหนไปกัน  ปลาเข้าก็พากันไปดู  วันหยุดงานก็นัด
  กันไปเลือกซื้อ  อยู่กันที่ฟาร์มกันทั้งวัน  อาหารมื้อกลางวันทาน
  ที่ฟาร์มนั่นแหละ  ฟาร์มเขาทำอาหารเลี้ยง
        ผมเลี้ยงปลาคาร์พมากว่า 25 ปี  จุดเริ่มต้นกับเป็นว่าไม่ใช่
  ผมอยากเลี้ยงโดยตรง  เรื่องของเรื่องมาจากลูกชายผม  สมัยที่
  เขายังเป็นนักเรียน  มีอยู่ช่วงหนึ่งเขาไม่ค่อยจะกลับบ้าน   สอบ
  ถามได้สาเหตุว่า  เขาไปเลี้ยงปลาคาร์พอยู่ที่บ้าน เพื่อน  ผมเลย
  เตือนเขาว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะ  ยังเป็นเด็กยังเรียนหนังสือ
  อยู่  ไม่กลับบ้านอย่างนี้ไม่ถูกต้อง
        ช่วงนั้นผมกำลังสร้างบ้าน  ยังไม่เสร็จเรียบร้อย  เลยแก้ขัด
  โดยไปซื้อตู้ปลาขนาดใหญ่มาให้เขาเลี้ยง   พาไปซื้อปลาที่บาง
  กอกฟาร์ม  จุดเริ่มต้นมาจากลูกชายอยากเลี้ยงแต่ท้ายสุดผมกับ
  กลายมาเป็นคนเลี้ยงเสียเอง

        บ่อที่เห็นอยู่นี้ผมสร้างเองออกแบบเอง  จ้างคนงานเป็นราย
วัน  เป็นบ่อฟรีฟอร์ม  จุดลึกสุด 2.5 เมตร  บริเวณขอบบ่อลึก 2
เมตร  ค่าใช้จ่ายเมื่อ 25 ปีก่อน  ประมาณ100,000 บาท สมัยนี้
สร้างไม่ได้แน่นอน   แสนบาทคิดว่ายังไม่พอซื้อวัสดุอุปกรณ์เสีย
ด้วยซ้ำไป  ค่าวัสดุอุปกรณ์สมัยนี้ราคาสูงกว่าเมื่อก่อนเป็นเท่าตัว
        ผมลงเสาเข็มไว้อย่างแน่นหนา กลัวบ่อทรุดเพราะว่าดินใน
กรุงเทพอ่อนมาก  ใครที่คิดจะสร้างบ่อใหม่ผมแนะนำว่าต้องระ
วังเรื่องนี้ให้ดี  ประมาทไม่ได้เลยเรื่องนี้   ยอมลงทุนครั้งแรกทำ
ให้แข็งแรงไปเลย   อย่าเสียดายค่าใช้จ่ายเสาเข็มเด็ดขาด  ถ้าทำ
แบบประหยัด   แล้วบ่อเกิดทรุดร้าวขึ้นมาภายหลัง  ทีนี้หละเป็น
เรื่องใหญ่แก้ไขยาก  อาจจะต้องรื้อทำใหม่  จ่ายเงินสองครั้งเสีย
เงินมากกว่าเก่าอีก
       เดิมทีนั้นในบ่อกรอง  ใช้มีเดียเป็นปะการังอย่างเดียว  แรกๆ
ก็ดีไม่เห็นมีปัญหาอะไร  แต่พอนานๆ เข้าเริ่มรู้สึกว่ามันมีเศษฝุ่น
ฝุ่นละอองสิ่งสกปรกค้างอยู่เยอะ  ทำความสะอาดยาก  ทำความ
สะอาดแต่ละครั้งเหนื่อยมาก
        เรื่องทำความสะอาดบ่อกรองเป็นเรื่องใหญ่  หลักสำคัญใน
การสร้างบ่อปลาคาร์พ ต้องสะดวกในการดูแล  ถ้าออกแบบไว้ไม่
ดี   คุณต้องพบกับความเหนื่อย   เวลาทำความสะอาดมีเดียอย่าง
แน่นอน  มีคนจำนวนมากไม่ประสบความสำเร็จต้องล้มเลิกกลาง
คัน  ก็เรื่องการทำความสะอาดบ่อกรองนี่แหละ
        ปัจจุบันนี้ผมเปลี่ยนมาใช้ฟิลเตอร์แมท  เมื่อเทียบกับการใช้
ปะการัง  ผมยังไม่เห็นผลต่างคุณภาพของน้ำ  แต่กับเปลือกหอย
นางรมผมว่ามีผล  ที่สังเกตเห็นผิวปลาจะด้าน

        – กับเรื่องของชมรม koi fan club ที่เป็นประธานชมรม
        คุณมนตรี- เหตุที่ผมเข้ามารับตำแหน่งประธาน  ผมได้รับ
คำเชิญจากคุณประทนต์  หนึ่งในคณะกรรมการของชมรมเนื่อง
จากช่วงที่ชมรมกำลังก่อตั้ง  ยังไม่มีใครขันอาสามารับตำแหน่ง
ประธาน  คุณประทนต์มาปรึกษาและขอให้ช่วยรับตำแหน่ง ผม
ชั่งใจดูพิจารณาแล้ว  มันก็ไม่น่ามีผลเสียอะไร  อาจเป็นเพราะว่า
เราเป็นคนรักปลาคาร์พแบบเข้าสายเลือด  ก็เลยอยากเห็นวงการ
ปลาคาร์พบ้านเราก้าวไปข้างหน้า  ทัดเทียมกับญี่ปุ่น
        วงการปลาคาร์พญี่ปุ่นเข้มแข็งมาก   เขาสามารถทำให้มัน
กลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  ส่งเป็นสินค้าออก  นำเงินเข้า
ประเทศมหาศาล  ที่ประสบความสำเร็จได้ส่วนหนึ่ง  ก็ด้วยแรง
ขับดันของสมาคม  ผมก็อยากให้วงให้วงการปลาคาร์พของเรา
เจริญก้าวหน้าเหมือนของเขาบ้าง
        โดยศักยภาพแล้ว  เรามีปัจจัยหลายอย่างที่เหมาะสม  อาจ
พูดได้ว่าบางสิ่งบางอย่าง  เราเหนือกว่าประเทศญี่ปุ่นด้วยซ้ำไป
แต่ปัญหาสำคัญของเราคือการขาดความรู้  ฉะนั้นถ้าชมรมหรือ
สมาคม   มาช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนสนับสนุนในส่วนนี้  ผมว่าโอ
กาสที่วงการปลาคาร์พบ้านเราจะก้าวหน้าเป็นไปได้สูงทีเดียว
        แต่หมายถึงมีชมรมหรือสมาคมแล้ว  ต้องช่วยผลักดัน  ไม่
ใช่ตั้งขึ้นมาเฉยๆ ไม่ได้ทำอะไร  อย่างนี้ตั้งขึ้นมาก็ไร้ประโยชน์
ผมมีแนวคิดและเชื่ออย่างนี้จริงๆ  จึงกล้ารับเป็นประธาน  ถ้าผม
ไม่รับหรือไม่มีคนอื่นยอมเสียสละเวลามารับ  ชมรมก็เป็นรูปเป็น
ร่างขึ้นมาไม่ได้  เราต้องร่วมมือร่วมใจกันทุกฝ่าย  ถ้าอยากให้วง
การปลาคาร์พบ้านเราก้าวหน้าไปกว่านี้
        ชมรมไม่ได้มีผลได้ผลเสียกับฟาร์มใดฟาร์มหนึ่ง  เรายินดี
และหวังเป็นอย่างยิ่ง  ถ้าทางฟาร์มหรือผู้ค้าจะเข้ามามีส่วนร่วม
เราคงทำอย่างเดี่ยวๆ ไม่ได้   คำว่าวงการปลาคาร์พชื่อมันก็บอก
อยู่แล้วว่ารวมทั้งหมด  ไม่ได้หมายถึงผู้เลี้ยงหรือผู้ค้าเพียงอย่าง
ทุกฝ่ายต้องร่มมือกัน   ถ้าวันหน้าวงการมันดีขึ้นเข้มแข็งขึ้น  มัน
ก็ได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย  ทั้งผู้เลี้ยงผู้ค้า
        ในวันหน้าที่ชมรมเข้มแข็งกว่านี้   เราหวังกันไปถึงว่าจะมี
โอกาสได้เป็นส่วนร่วม  ในการจัดงานประกวดปลาคาร์พจะเป็น
การจัดที่ได้มาตรฐาน ทัดเทียมกับของประเทศญี่ปุ่น  และจะจัด
สม่ำเสมอทุกๆ ปี  งานประกวดเป็นเรื่องที่นักเลี้ยงให้ความสนใจ
มาก   เราเองก็เห็นความสำคัญของมัน  เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้วง
การคึกคัก  โปรดคอยติดตามผลงานของชมรม <<End>>

<<< กรุณาชมเวบนี้ด้วย Explorer Browser พบข้อผิดพลาด - ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับปลาคาร์พเพิ่มเติม โทร 01-4598555 นายรัน >>>