ตีพิมพ์ในนิตยสาร Aqua
      ฉบับที่ 12 เดือน มกราคม 2549

        มีคำกล่าวถึงปลาคาร์พไว้ในแง่มุมน่าฟังว่า "ปลาคาร์พคืองานศิลปะที่มีชีวิต"
สำหรับผู้มีศิลปะในหัวใจอย่าง คุณวิชัย  จันทร์อร่าม  คำกล่าวนี้ไม่ได้เกินเลยแม้แต่
น้อย   ด้วยความรักความผูกพันในงานศิลปะและธรรมชาติตั้งแต่วัยเยาว์   คุณวิชัย
จึงได้สร้างสรรค์บ่อปลาคาร์พของตนเอง   โดยผสมผสานระหว่างงานศิลปะและ
ธรรมชาติอย่างงดงามลงตัว  ใครที่มีโอกาสได้มาเยี่ยมเยือนจะรับรู้ได้ถึงความร่ม
รื่นของแมกไม้ที่รายรอบบ่อ  ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ทำให้บ่อนี้ดูดีอย่างน่าอัศจรรย์
        โดยอาชีพสายงานของผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับปลาคาร์พ  ผม
  ไม่ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับปลาคาร์พหรือสัตว์เลี้ยงใดๆทั้งสิ้น  เลี้ยง
  ปลาคาร์พเป็นเพราะความชอบโดยส่วนตัว ปลาคาร์พเป็นอะไร
  ที่อยากเลี้ยงมากๆ   อาจเป็นเพราะว่าชอบเลี้ยงปลามาตั้งแต่เมื่อ
  ยังเป็นเด็ก
        สมัยเด็กๆ ผมเคยเลี้ยงปลากัดและปลาทอง  โดยเฉพาะปลา
  กัด  ผมเลี้ยงขนาดที่ว่าเพาะขายได้เลยนะ  ผมเป็นอะไรที่แปลก
  ถ้ารักชอบอะไรแล้ว   ผมสามารถเปลี่ยนมันเป็นเงินได้  จำได้ว่า
  ช่วงเด็กเพาะปลากัดขายได้ราคาถึงตัวละสามสิบบาท  เมื่อสมัย
  สามสิบปีก่อนโน้น  มันก็เป็นเงินมากทีเดียวสำหรับเด็กอย่างเรา
  ไปขายที่ตลาดนัดมีคนแย่งกันซื้อ  รู้สึกภูมิใจนะที่คนสนใจปลา
  ของเรา  ก็สนุกกับมัน  สำหรับผมแล้วการเพาะปลากัดเป็นอะไร
  ที่ง่ายมาก  แต่กับปลาทองยากผมเพาะไม่เป็น
        ผมทำธุรกิจเกี่ยวกับต้นไม้และงานศิลปะ   ธุรกิจต้นไม้เป็น
  อะไรที่ผมคลุกคลีมาตั้งแต่เด็ก  เติบโตมาคุณพ่อคุณแม่ท่านทำ
  ธุรกิจด้านนี้อยู่แล้วตั้งแต่ยังอยู่ที่ต่างจังหวัด  มันเลยผูกพันธ์ต่อ
  เนื่องมา  แบบว่าตัดขาดจากชีวิตไม่ได้   อยู่ที่ไหนก็ต้องปลูกต้น
  ไม้  มีต้นไม้เป็นเพื่อน
        ตอนเป็นเด็กผมเริ่มช่วยงานทางบ้านแล้ว ซื้อมาขายไป  เข้า
  มาซื้อในกรุงเทพก็มี  โชคดีที่มีลูกค้าอุดหนุน   มันเป็นอะไรที่ดี
  สามารถประกอบเป็นอาชีพได้   แม้ช่วงหนึ่งในชีวิตผมทำงาน
  ประจำทำงานธนาคาร   แต่ก็ไม่ได้ทิ้งธุระกิจตัวนี้
        ทำงานธนาคารจนเริ่มเบื่อ  ประกอบกับเราเริ่มมีชื่อเสียงใน
  วงการ  มีคนรู้จักเรามากขึ้น   เพราะเราอยู่วงการนี้มานาน  เลย
  ออกมาทำธุรกิจเกี่ยวกับต้นไม้อย่างเต็มตัว

        ด้วยความที่รักต้นไม้ชอบธรรมชาติ   พอมีโอกาสได้ทำบ่อ
ปลาคาร์พ   ผมเลยเน้นเรื่องการตบแต่ง   ให้ออกมาดูเหมือนบ่อ
เลี้ยงปลาจริงๆ เป็นบ่อที่ดูเป็นธรรมชาติ  เน้นการปลูกไม้ประดับ
เป็นองค์ประกอบสำคัญ  เพราะว่าผมทำธุรกิจเกี่ยวกับต้นไม้และ
การจัดสวน   ก็เลยจับตรงนี้ใส่ลงไป
        ผมอยากให้บ่อดูสดชื่นมีชีวิตชีวาไม่แห้งแล้ง  อยากให้ปลา
ที่ผมเลี้ยงมีความรู้สึกว่ามันได้อยู่ในบ่อที่เป็นธรรมชาติ  ไม่อยาก
ให้อยู่ในที่ซึ่งผิดจากธรรมชาติ  มันจะทำให้ปลาเครียด
  ต้นไม้ที่
ใช้ประกอบผมจัดให้มันดูมีมิติ  ผมปลูกปาล์มโดยรอบมีความสูง
ลดหลั่นลงมา ใช้ไม้ถูกแพงปะปนกัน  อย่างต้นปาล์มพัดจีบที่เอน
ลงไปในบ่อ  นานมากว่าที่จะจัดให้มันเป็นทรงนี้  ใช้เวลาตั้งสาม
ปีกว่า
        บ่อนี้ไม่ใช่บ่อแรก  บ่อแรกนั้นเป็นบ่อเล็กๆ และตื้น  เลี้ยงไป
เลี้ยงมาเริ่มรู้สึกว่ามันเลี้ยงปลาไม่ได้ดี   เลี้ยงแล้วโครงสร้างผิด
เพี้ยน  บ่อเล็กตื้นไม่สามารถเลี้ยงปลาใหญ่ได้ปลาจะอึดอัด  ก็เลย
ลงมือสร้างใหม่ตามเนื้อที่ที่พอมีอยู่บ้าง  ออกมาเป็นรูปร่างอย่าง
ที่เห็น
        ผมมีอาชีพจัดสวน    ถ้าบ่อผมเป็นบ่อสี่เหลี่ยมฉาบปูนแบบ
ธรรมดาๆ คงไม่ใช่เรา   อย่างน้อยสุดลูกค้าที่มาบ้าน  เข้ามาเห็น
คงไม่ดีกับสายงานของเรา  บ่อนี้เป็นบ่อที่สร้างตามจินตนาการที่
เราอยากได้  คอนเซ็ปของบ่อมาจากที่มีโอกาสได้ไปเที่ยววัดทาง
ภาคเหนือ  วัดโบราณหลายๆ วัดที่ได้ไปเห็น  บ่อเก็บน้ำจะสร้าง
ด้วยศิลาแลงไม่ก็อิฐมอญ  ไปเห็นแล้วนึกชอบขึ้นมาทันที
        เลยคิดว่าน่าจะทำบ่อปลาคาร์พด้วยอิฐมอญ  ส่วนของที่มา
ตบแต่งบ่อทีแรกคิดจะใช้ของเก่าจริง  แต่สู้ราคาไม่ไหว จังหวะ
ดีที่ไปได้ของที่มันชำรุด  ก็เอามาซ่อมนิดหน่อย  เป็นงานฮินดูซึ่ง
ไม่ห่างไกลกับพุทธเท่าไหร่  ของตบแต่งบ่อถ้าดูให้ดีจะเป็นอะไร
ที่เกี่ยวกับศาสนา
        ผมชอบของเก่าของโบราณ   มองเห็นว่าปัจจุบันคนไทยจะ
ชอบอะไรที่โมเดินส์   สวยแต่ใช้งานไม่ได้    ผมเดินทางไปต่าง
ประเทศบ่อย  ได้ไปเห็นบ้านเรือนที่เขาอนุรักษ์ศิลปะวัตถุโบราณ
ของเขาไว้    เลยฉุกคิดว่าน่าจะทำอะไรที่แสดงออกถึงความเป็น
ชนชาติเราดีกว่า  เวลาที่คนต่างชาติมาเห็นจะได้สัมผัสถึงความ
เป็นไทยของเรา
        ปลาที่เลี้ยงอยู่เป็นปลาใหม่และปลาเก่า  เลี้ยงๆ ไปตายก็หา
ซื้อมาเลี้ยงใหม่   คุณอ้อนเป็นคนช่วยดูแลให้  เวลาปลาป่วยก็มา
ช่วยรักษา   เขาจะสอนแนะนำเทคนิคการเลี้ยงให้เรา รวมไปถึง
วิธีการเลือก   ซึ่งค่อนข้างจะเคลียร์เขาไม่ปิดบังเรา   บ่อนี้สร้าง
เสร็จมาสามปีแล้ว
        ผมเป็นคนชอบงานศิลปะ  ชอบภาพวาด  ผมเปิดแกลอรี่ที่
จตุจักร   ที่เปิดเพราะว่าได้มีโอกาสไปรู้จักกับนักวาดรูปคนหนึ่ง
เห็นงานของเขาแล้วประทับใจ  อยากจะมีภาพของเขาเยอะๆ ที
นี้จะทำยังไงดีล่ะ  ที่จะได้เห็นผลลานของเขาตลอด   เลยตัดสิน
ใจเปิดแกลอรี่เสียเลย
        งานในแกลอรี่ผมจะเป็นงานพุทธศิลป  ผมชอบรูปพระเป็น
การชอบส่วนตัว  ชอบเวลาที่นำมาตกแต่งบ้านแล้วมันให้ความรู้
สึกที่สงบ   และขณะเดียวกันก็มีของเก่าด้วย   ซึ่งเป็นอะไรที่เรา
ชอบอีกเช่นกัน
        มุมมองของผมปลาคาร์พคืองานศิลปะ  ผมเห็นความสวย
งามของมัน  มันเป็นปลาที่มีสีสันและมาร์กกิ้งเฉพาะตัว ผมมอง
มันเป็นศิลปะชนิดหนึ่ง  เป็นศิลปะที่เกิดจากธรรมชาติ  สมกับที่
มีคำกล่าวที่ว่า "ปลาคาร์พคืองานศิลปะที่มีชีวิต"
        ปลาที่ชอบที่สุดคือโชว่า  มันเป็นปลาที่ดูง่ายสบายตา  เป็น
ปลาที่หาสวยได้ไม่ยากนัก  ชิโร่อูจึริขาวดำนี่ก็เป็นปลาโปรดชอบ
เสน่ห์ของสีขาวที่ตัดกับสีดำ  โคฮากุก็ชอบนะมันเป็นปลาพื้นๆที่
ทุกบ่อต้องมี
        การเลี้ยงปลาเราต้องมีเวลาให้กับมัน   ต้องดูแลเอาใจใส่ถึง
จะเลี้ยงได้ดี จะมาเลี้ยงทิ้งๆขว้างๆไม่ได้  สัตว์เลี้ยงทุกชนิดต้อง
การความดูแลเอาใจใส่ครับ

                             <<End>><<< กรุณาชมเวบนี้ด้วย Explorer Browser พบข้อผิดพลาด - ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับปลาคาร์พเพิ่มเติม โทร 01-4598555 นายรัน >>>