ตีพิมพ์ในนิตยสาร Aqua
      ฉบับที่ 43 เดือน พฤษภาคม 2549

        สวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงปลาคาร์พ  ชาว Aqua ทุกท่าน   คอลัมน์ปลาคาร์พ
ในฉบับนี้อาจผิดแปลกไปจากเดิม  ที่ผ่านมาจะเป็นเรื่องสายพันธุ์ปลาคาร์พเสียเกือบทั้ง
หมด  มีเรื่องงานประกวดปลาคาร์พ
  All Japan มาแทรกบ้างประปราย  แต่ในฉบับ
นี้  กลับกลายเป็นการเยี่ยมชมบ่อ  น่าจะเป็นบ่อแรกกระมังครับที่ผมนำมาเสนอ  สาเหตุ
ไม่มีอะไรมาก  เว้ากันซื่อๆ  ปั่นต้นฉบับเรื่องสายพันธุ์ปลาคาร์พไม่ทัน   เลยขอเอาภาพ
ถ่ายบ่อปลาคาร์พสวยๆ บรรยากาศดีๆ มาขัดตาทัพไปพลางๆ ก่อน

        เจ้าของคือ  คุณรุ่งวิทย์  เติมพิทยาเวช   นอกเหนือจากบ่อที่สร้างออกมาสวยงาม
แล้ว   ตัวคุณรุ่งวิทย์เองยังจัดอยู่ในทำเนียบนักเลี้ยงหน้าใหม่ไฟแรง   ปลาในบ่อแต่ละ
ตัว  ขอบอก...  สวยสุดยอด  มือเก่ามาเห็นเป็นได้อาย   เสียดายว่าไม่สามารถตักปลามา
ให้ชมได้ทุกตัว   แบบว่ากลัวปลาตัวงามโดดออกนอกกาละมัง   เป็นเรื่องทีเดียวเชียว..
เอาล่ะครับ  อย่าเสียเวร่ำเวลากันอยู่เลย   มาฟังคุณรุ่งวิทย์พูดถึงที่ไปที่มาของการเลี้ยง
ปลาคาร์พ  พร้อมชมบรรยากาศสวยๆ ของบ่อกันดีกว่า
        - ความเป็นมาในการเลี้ยงปลาคาร์พ  เป็นมาอย่าง  ไรครับ
        คุณรุ่งวิทย์ -  ผมมีพื้นฐานการเลี้ยงปลามาตั้งแต่ยังเด็ก คือ
  เมื่อตอนเด็กผมเคยเลี้ยงงปลาทอง  เลี้ยงอยู่ในอ่างเล็กๆ กับปลา
  คาร์พ  มาเริ่มเลี้ยงเมื่อตอนมาอยู่ที่บ้านหลังนี้  เลี้ยงในบ่อน้ำตก
  เล็กๆ ที่เห็นอยู่ข้างบ่อใหญ่นี่แหละครับ
        ความตั้งใจแต่แรกผมทำไว้เลี้ยงปลาทอง  ผมเริ่มเลี้ยงปลา
  คาร์พครั้งแรกที่บ่อนี้  ปลาคาร์พตัวแรกที่เลี้ยงได้มาแบบไม่ตั้ง
  ใจ  คือตั้งใจจะไปซื้อปลาทองมาเลี้ยง  บังเอิญไปเห็นปลาคาร์พ
  เข้าเสียก่อนมันดูสวยดี เลยลองซื้อมาเลี้ยงหนึ่งตัว  เลี้ยงไปเลี้ยง
  มารู้สึกชอบ  สมาชิกที่บ้านก็ชอบด้วย  ริ่มชอบมากกว่าปลาทอง
  เสียแล้ว
        เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างปลาคาร์พกับปลาทอง  ตัวผมมี
  ความรู้สึกว่าปลาทองเลี้ยงยาก   มันบอบบางกว่าปลาคาร์พ  บ่อ
  น้ำตกที่เห็นดูมันเล็กๆ แต่ผมเลี้ยงปลาได้ถึง 50 ซ.ม. เลยนะ

 
        - แล้วบ่อใหญ่ที่เลี้ยงอยู่นี่ล่ะครับ  เกิดขึ้นมาได้อย่างไร
         คุณรุ่งวิทย์ - เรื่องมันเป็นอย่างนี้  ผมได้ย้ายปลาที่เลี้ยงอยู่
  ที่บ้านไปเลี้ยงที่โรงงาน   ซึ่งเป็นบ่อที่ใหญ่กว่าลึกกว่า  ลึก 1.3
  เมตร  พอย้ายปลาไปที่โรงงานแล้วจึงซื้อปลาชุดใหม่มาเลี้ยงที่
  บ้าน   เริ่มสังเกตเห็นว่า   ปลาที่ย้ายไปเลี้ยงที่โรงงานทำไมมัน
  โตเร็ว  ตัวใหญ่ขึ้นกว่าตอนที่เลี้ยงที่บ้านมาก ปลาชุดใหม่ที่ซื้อ
  มาเลี้ยงในบ่อที่บ้านมันโตช้าจัง
        ผมคิดตามความเข้าใจของผมว่า   ต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวกับ
  ขนาดบ่อแน่เลย  ขนาดบ่อต้องมีผลต่อการเจริญเติบโตของปลา
  แน่ๆ  คิดได้ดังนี้ผมก็ตัดสินใจทำบ่อใหม่ที่บ้านให้มีขนาดใหญ่
  อยากจะเลี้ยงปลาให้ได้ตัวใหญ่ๆ  สร้างติดกับบ่อน้ำตก  เป็นบ่อ
  บ่อที่เห็นอยู่นี่แหละครับ

        - สร้างเองหรือว่าให้ผู้รับเหมาสร้างครับ
        คุณรุ่งวิทย์ - ผมออกแบบรูปแบบบ่อเอง  กำหนดขนาดและ
รายละเอียดต่างๆ  แล้วให้คนสวนทำ  เรื่องขนาดบ่อผมไม่ได้คำ
นึงถึงหลักการอะไร  ทำเท่าที่พื้นที่บ้านมีอยู่ซึ่งมีขนาดไม่มากสัก
เท่าไหร่   ส่วนในเรื่องของความลึก  ผมไปค้นข้อมูลจากหนังสือ
ทราบมาว่าบ่อเลี้ยงปลาคาร์พที่ดีได้มาตรฐาน  ควรจะมีความลึก
ในระดับ 1.5 เมตรขึ้นไป  ซึ่งตรงกับที่ผมตั้งใจไว้แต่แรก
        แต่พอลงมือสร้างมันเกิดอุปสรรคบางอย่าง  ทำให้บ่อนี้ลึก
ไม่ได้ 1. 5 เมตร  ตามที่ตั้งใจไว้  ได้แค่ 1.3 เมตร   ความกว้าง
อยู่ที่ 3. 5 เมตร  ยาว 5.5 เมตร  ปริมาณน้ำรวมในบ่อกรองประ
มาณ 27 ตัน
        - ดูจากสายตาไม่น่าถึงขนาดที่บอก..
        คุณรุ่งวิทย์ - ถูกต้องครับ   ถ้ามองจากที่เห็นขนาดจะไม่ถึง
3.5 คูณ 5.5 เมตร  เป็นเพราะว่าพื้นที่บ่อส่วนหนึ่งมีระเบียงปิด
อยู่ด้านบน  ที่ต้องทำอย่านี้ด้วยความจำเป็น  เพราะพื้นที่มีจำกัด
จำเป็นต้องสร้างติดกับตัวบ้าน  ดังนั้นจึงต้องสร้างระเบียงไว้สำ
หรับทางเดิน  ไม่เช่นนั้นเวลาเดินออกจากบ้านตกบ่อแน่ๆ  แต่ทำ
ออกมาแล้วมันก็ลงตัวดีนะ  ใช้เป็นที่นั่งชมปลาไปในตัว
        - มีระเบียงคลุมอย่างนี้  ปลามีพฤติกรรมอย่างไรครับ
        คุณรุ่งวิทย์ - พฤติกรรมเท่าที่สังเกตดู ช่วงนี้มันมักจะหลบ
อยู่ใต้ระเบียงเสียเป็นส่วนใหญ่    โดยเฉพาะเวลามีคนอยู่ข้างบ่อ
แต่ถ้าไม่มีคนมันก็ว่ายออกมาข้างนอกปรกติ  อาจเป็นเพราะว่ายัง
เป็นปลาใหม่  ยังตื่นบ่ออยู่ก็ได้
        - ไม่กลัวปลาโดดชนระเบียงหรือครับ
        คุณรุ่งวิทย์ - ผมเอาผ้าพลาสติกปิดส่วนที่เป็นระเบียงไว้ทั้ง
หมดเลยครับ  ถ้ามันโดดจริงๆ คงช่วยลดการบาดเจ็บสีถลอกได้
และช่วงนี้ยังใช้ตาข่ายคลุมบ่อทั้งหมดด้วย  เพื่อป้องกันปลาโดด
ออกมานอกบ่อ   เอาไว้สักพักพอปลาชินกับบ่อแล้วผมก็จะเอาออก
        - ตอนนี้เลี้ยงปลาไว้ทั้งหมดกี่ตัวครับ
        คุณรุ่งวิทย์ - เฉพาะในบ่อใหญ่    ตอนนี้เลี้ยงไว้ทั้งหมด 6
ตัว   เป็นปลาใหญ่ทั้งหมด   ยังมีอีกตัวหนึ่งแช่ยาอยู่ในบ่อพลาส
ติกหลังบ้าน
        ปลาเกือบทุกตัวเป็นปลาซาไก  ที่ซื้อจากไทย-นิบปอน  ส่วน
ตัวที่แช่ยาไว้หลังบ้าน  เป็นปลาตัวล่าสุดซื้อมาจากสยามโค่ย ทั้ง
หมดก็มีซันเก้ 2 ตัว ตันโจ 1 ตัว  ตันโจซันเก้ 1 ตัว โคฮากุ 2 ตัว
ตัวที่แช่ยาอยู่เป็นซันเก้
        - งบประมาณในการก่อสร้าง
        คุณรุ่งวิทย์ - ถ้าคิดเฉพาะบ่อเลี้ยงอย่างเดียว  ตกประมาณ
200,000 บาท ไม่รวมอุปกรณ์และมีเดียในบ่อกรอง  ไม่รวมไม้
ระแนงที่ระเบียงและที่ปิดบ่อกรอง
        - ระบบบ่อกรองใช้แบบไหนครับ
        คุณรุ่งวิทย์ - ระบบน้ำล้นน้ำลอด   มีช่องที่ใส่มีเดีย 2 ช่อง
มีเดียที่ใช้ผมเลือกฟิลเตอร์แมท   มีสะดือบ่อหนึ่งจุด   มอเตอร์ที่
ใช้ เป็น
FOX ขนาด 3 นิ้ว  ตอนนี้น้ำใสดีมาก  ตั้งแต่สร้างเสร็จ
น้ำยังไม่เคยเขียวเลยครับ
        - อุปสรรคในการสร้างบ่อ
        คุณรุ่งวิทย์ - ตอนสร้างเกิดเจอฝน   ที่จริงวางแผนกะเวลา
ว่าเป็นช่วงที่ฝนหยุดไปแล้ว    แต่พอลงมือขุดกลับมีฝนขึ้นมาอีก
กำลังขุดอยู่ดินมันถล่มลงมาตลอด   เลยไม่สามารถขุดให้ลึกตาม
ที่ตั้งใจไว้   ถ้าเป็นช่วงไม่มีฝนคงขุดได้ลึกมากกว่านี้
        - สร้างเสร็จมานานหรือยังครับ
        คุณรุ่งวิทย์ - สร้างเสร็จเมื่อช่วงปีใหม่   หลังจากนั้นแช่น้ำ
ทิ้งไว้   เพิ่งลงปลาเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา
        - บ่อน้ำตกเลี้ยงปลาคาร์พด้วยหรือเปล่าครับ
        คุณรุ่งวิทย์ - ครับ  เลี้ยงปลาโตไซ ประมาณ 13 ตัว มีปลา
ทองอยู่หนึ่งตัว
        - วางแผนเลี้ยงกี่ตัวครับ
        คุณรุ่งวิทย์ - สำหรับบ่อใหญ่คิดว่าไม่น่าจะเกิน 8 ตัวตั้งใจ
เลี้ยงปลาไซส์ใหญ่ทั้งหมด  ส่วนปลาเล็กที่เลี้ยงในบ่อน้ำตก เลี้ยง
ไว้ประดับบ่อเท่านั้นเอง
        - ชอบปลาไซส์ไหน
        คุณรุ่งวิทย์ - ผมชอบปลาใหญ่  ไหนๆ ก็เสียเงินไปแล้ว ขอ
เป็นปลาใหญ่ปลาสวยไปเลยดีกว่า  จะได้ไม่ต้องเสียเงินซื้อบ่อยๆ
อีกอย่างที่ยังไม่คิดซื้อปลาเล็กมาเลี้ยงให้เป็นปลาใหญ่  เพราะว่า
ยังไม่ชำนาญในการเลี้ยงดีพอ
         - เลือกซื้อปลาแต่ละตัวใช้หลักการใดพิจารณา
        คุณรุ่งวิทย์ - ผมเลือกจากโครงสร้าง,สีสัน,ลวดลาย  ราคา
ต้องยอมรับได้ด้วย
      <<End>>
<<< กรุณาชมเวบนี้ด้วย Explorer Browser พบข้อผิดพลาด - ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับปลาคาร์พเพิ่มเติม โทร 01-4598555 นายรัน >>>