ตีพิมพ์ในนิตยสาร Aqua
      ฉบับที่ 43 เดือน พฤษภาคม 2549

        ในปัจจุบันค่านิยมในการทำบ่อปลาคาร์พ   ต่างมุ่งเน้น
ให้ความสำคัญในเรื่องขนาดความใหญ่โตของบ่อ   เหมือน
ดังจะเป็นแฟชั่นหรือค่านิยม     ที่ใช้บ่งบอกระดับฐานะของ
ผู้เลี้ยง  ว่ายิ่งสร้างได้ใหญ่โตมโหฬารท่าไร  นั่นหมายถึงฐา
นะของเจ้าของ
        แต่กับลืมนึกไปว่า   ขนาดบ่อที่ยิ่งใหญ่โตเท่าใด   สิ่งที่
ตามมาคือความยุ่งยากในการดูแลยิ่งทวีคูณมากเท่านั้น  และ
ความยุ่งยากในการดูแลรักษานี่แหละเป็นเหตุสำคัญ ที่ทำให้
บางท่านไม่ประสพความสำเร็จในการเลี้ยง   สิ่งที่ตามมาคือ
เลิกเลี้ยงกลางคัน   ซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียใจอย่างยิ่ง
        ณ ที่นี้ถือเป็นโอกาสดี   ที่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมบ่อปลา
คาร์พเล็กๆ ของคุณวันชัย  นักเลี้ยงปลามือใหม่ที่ไม่สนใจกับ
กระแสรอบข้าง  คุณวันชัยได้ให้คำสรุปการเลี้ยงปลาของตัว
เองอย่างเฉียบคมว่า
        “การเลี้ยงปลาให้มีความสุข    เราต้องสามารถดูแลมัน
ด้วยตัวเองได้”
        - ตั้งแต่เริ่มต้นเลี้ยงปลาคาร์พนับมาจนถึงปัจจุบันนี้   นาน
  เท่าไรครับ
        คุณวันชัย
– ประมาณสามปีกว่าแล้ว   ถ้าจำไม่ผิดเริ่มเมื่อ
  ปลายปี 2545 ครั้งแรกที่เริ่มเลี้ยง  เป็นปลาที่เพาะในบ้านเรา
  นี่แหละ
        เลี้ยงไปเลี้ยงมาเริ่มสนุกกับมัน เริ่มขยับขยายบ่อเลี้ยงใหม่
  ให้ใหญ่กว่าเดิม พอมาระยะหลังจนคือปัจจุบันนี้ ผมเลี้ยงปลา
  ที่มาจากญี่ปุ่นจากฟาร์มที่มีชื่อเสียง   เริ่มใส่ใจในรายละเอียด
  ต่างๆมากขึ้น เน้นไปที่คุณภาพของปลาเป็นหลัก
        - แสดงว่าบ่อนี้ไม่ใช่บ่อแรกสิครับ
       
คุณวันชัย - บ่อที่เห็นอยู่นี้เป็นบ่อที่สอง  บ่อแรกผมรื้อทิ้ง
  ไปแล้ว   เป็นบ่อเล็กๆ เล็กกว่าบ่อนี้ประมาณครึ่งหนึ่ง  สาเหตุ
  ที่รื้อทิ้งเพราะว่ามันร้าว   เลยสบโอกาสที่จะได้ทำบ่อใหม่ให้
  ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม
        – ออกแบบเองหรือครับ
       
คุณวันชัย - ครับผม   ออกแบบเองทำเอง  ทำไปออกแบบ
  ไปมีผิดพลาดแก้ไขนิดหน่อย  แต่ไม่ได้ทำคนเดียวนะ มีเพื่อน
  มาช่วยทำ พอดีว่าสร้างในจังหวะที่ทำเพื่อนๆ มาเที่ยวที่บ้าน
  กันบ่อย  ก็เลยมาช่วยทำ
        – ดูจากพื้นที่ยังพอมีเหลือที่จะทำได้ใหญ่กว่านี้ ทำไมทำ
  แค่นี้ล่ะครับ
       
คุณวันชัย – อันนี้ต้องบอกว่า    เพราะว่าบ้านเราไม่ได้อยู่
  คนเดียว   ต้องแบ่งพื้นที่ไว้ภรรยาด้วย    เอาไว้ทำสวนหย่อม
  ทำที่นั่งเล่น   แบบว่าต้องเอาใจเขา    เพราะว่าเขาเป็นคนจ่าย
  เงินให้เราซื้อปลา
        – ความลึกของบ่อ  กำหนดไว้ตั้งแต่ก่อนสร้างหรือครับ
       
คุณวันชัย – ไม่ใช่ครับ ที่ออกแบบไว้ตั้งแต่แรก   ตื้นกว่า
  นี้   แต่มาเปลี่ยนใจเอาตอนขุดดิน  คิดไปคิดมาในเมื่อขุดแล้ว
  น่าจะเพิ่มความลึกให้อีกสักนิด  เลยเพิ่มความสูงของขอบบ่อ
  ให้สูงกว่าพื้นดินมากกว่าเดิม
        เดิมทีตั้งใจไว้  จะให้ขอบบ่อสูงจากพื้นดิน 10 ซ.ม. เท่า
  นั้นพอแล้ว   แต่มาฉุกคิดได้ว่าสูงจากพื้นดินแค่ 10 ซ.ม.  ไม่
  สามารถรองรับปัญหา  เวลาที่เกิดน้ำท่วมได้แน่นอน   เลยตัด
  สินใจเพิ่มความสูงขอบบ่อจากพื้นดินให้มากขึ้น
        ความลึกของบ่อถ้าตรงกลางบ่ออยู่ที่ 1.60 ม. ตรงริมอยู่
  ที่ 1.30 ม. ระยะสโลป 30 ซ.ม. สะดือบ่อมี 2 จุด   บ่อกรอง
  เป็นระบบน้ำล้นน้ำลอด  ความจุน้ำในบ่อกรองเมื่อเทียบกับบ่อ
  เลี้ยงอยู่ที่ 30% มีช่องมีเดีย 2 ช่อง    มีเดียที่ใช้เป็นปะการัง
  กับหินภูเขาไฟ  ปั้มน้ำใช้รีซัน 18000  ปั้มลมใช้ 3 ตัว   เป็น
  ของรีซันเช่นกัน

        – มีปลาอยู่ทั้งหมดกี่ตัวครับ
       
คุณวันชัย – 25 ตัว เป็นปลาไซส์ใหญ่เกือบทั้งหมด  ส่วน
ปลาเล็กเพิ่งซื้อมาเมื่อตอนต้นปีนี่เอง  เลี้ยงเพื่อดูพัฒนาการของ
ปลาแต่ละฟาร์มของแต่ละสายพันธุ์   ว่าแต่ละปีมันเปลี่ยนแปลง
ไปแค่ไหน  โตขึ้นหรือเปล่า  สีสันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร   พัฒ
นาขึ้น  คงที่  หรือแย่ลง
        – มีปลาของฟาร์มไหนบ้างครับ
       
คุณวันชัย – ถ้าเป็นปลาเล็กที่ซื้อในปีนี้   ก็จะมีโคฮากุของ
ซาไก   ชิโร่ของโอกาตะ   โชว่าของไดนิชิที่ทางไทย - นิบปอน
นำเข้ามาเมื่อไม่นานมานี้
        ปลาใหญ่ไซส์ 60 UP   ซื้อมาจากชิพเมท,แฟนซีฟิชเซ็น
เตอร์,ไทย-นิบปอน    มีบางตัวที่ไม่ได้ซื้อมาจากฟาร์มโดยตรง
ซื้อมาจากนักเลี้ยงด้วยกัน  อย่างโอกอน   เลยไม่รู้ว่ามันเป็นปลา
สายใดฟาร์มไหน
        ชิโร่ผมมี 3 ตัว  ตัวใหญ่สุดไซส์ 7 ซื้อมาจากชิพเมท  ตัว
รองลงมาไซส์ 6  ซื้อมาจากแฟนซีฟิชเซ็นเตอร์  ส่วนเจ้าตัวเล็ก
ไซส์ 2 ซื้อมาจากวีคาร์พ   เป็นปลาของฟาร์มโอกาตะ โอจิบะชิ
กูเล่เป็นของซาไก
        ผมชอบปลาซาไกเพราะโครงสร้างมันดีมากๆ ถ้าเป็นปลา
ซาไกผมจะซื้อที่ไทย-นิบปอน  เพราะเป็นฟาร์มที่นำเข้าปลาซา
ไกโดยตรง
        ปลาแปลกมีอยู่หนึ่งตัวเป็นปลาสีดำ  เป็นปลาไทยตัวเดียว
ในบ่อผม   เพื่อนผมเขาแนะนำว่าควรเลี้ยงปลาสีดำไว้ในบ่อสัก
หนึ่งตัวเพื่อเอาเคล็ด
        – บ่อกลางแจ้งอย่างนี้มีปัญหาในการเลี้ยงไหมครับ
       
คุณวันชัย – ปัญหาในการเลี้ยง  ยังไม่เคยเจออะไรหนักๆ
จะมีก็แต่เรื่องน้ำเขียว   ซึ่งเป็นเรื่องปรกติของบ่อใหม่  ของผม
ปล่อยให้เขียวสุดๆ ไปเลยในเดือนแรก หลังจากนั้นใช้แสลนปิด
ไม่ให้แสงลงบ่อ  ปิดประมาณ1 อาทิตย์  ช่วงนั้นลงปลาไปแล้ว
ด้วย  พอน้ำใส   ผมค่อยๆ เปิดแสลนออกที่ละนิดๆ หลังจากนั้น
น้ำก็ไม่เขียวอีกเลย  ส่วนเรื่องน้ำฝนก็ไม่เคยมีปัญหา  แต่ถ้าหน้า
ฝน  ฝนตกครั้งแรกๆ จะใส่เกลือลงไปช่วยนิดหน่อย  ประมาณ
1 ขัน
        – บ่อนี้เสร็จมานานหรือยังครับ
       
คุณวันชัย – 2 ปีแล้วครับ เมื่อ พ.ค. 2547
       
– ตั้งใจเลี้ยงทั้งหมดกี่ตัวครับ
       
คุณวันชัย – ตอนนี้มี 25 ตัว แต่ตั้งใจจะเลี้ยง 20 ตัว คง
ต้องมีคัดออกบ้าง
        – ตั้งใจจะเลี้ยงปลาไซส์ใหญ่ทั้งหมดเลยหรือเปล่า
       
คุณวันชัย – ที่จริงแล้วผมไม่ได้ตั้งใจหรือกำหนดไว้ล่วง
หน้า   ว่าจะเลี้ยงปลาไซส์ใหญ่หรือเล็ก    แต่ทุกปีผมจะซื้อปลา
เล็กมาเลี้ยงเพื่อดูพัฒนาการเสมอ
        เลี้ยงปลาเล็กสนุก  มีอะไรเปลี่ยนแปลงให้ได้ลุ้นได้ดูตลอด
แต่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือแย่ลง  อันนี้อีกเรื่องนึง  ถ้า
ไม่ดีค่อยหาทางระบายมันออกไป
        – ขนาดของบ่อ
       
คุณวันชัย – ยาว 4.50 ม. ส่วนที่แคบที่สุดกว้าง 1.00 ม.
ตรงที่กว้าง 2.00 ม.
       
– มีโครงการทำบ่อใหม่ไหมครับ
       
คุณวันชัย – ที่บ้านหลังนี้คงไม่มีโครงการ   เพราะว่าพื้น
ที่มันไม่เอื้ออำนวย  จะไปทำที่บ้านใหม่ แต่ก็คิดไว้ในใจแล้วว่า
คงไม่ทำใหญ่มากนัก   แต่ใหญ่กว่าบ่อนี้แน่นอน  ใหญ่ในระดับ
หนึ่งที่เราดูแลมันได้   ไม่เหนื่อยยุ่งยากเกินไป
        ถ้าใหญ่เกินไปเกินกำลังที่เราดูแลได้    มันคงเลี้ยงไม่สนุก
ผมว่าการเลี้ยงปลาคาร์พให้สนุก  มีความสุขกับมัน   ตัวเราเอง
ต้องสามารถดูแลมันด้วยตัวเองได้ครับ

                                  
<<< END >>>

<<< กรุณาชมเวบนี้ด้วย Explorer Browser พบข้อผิดพลาด - ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับปลาคาร์พเพิ่มเติม โทร 01-4598555 นายรัน >>>