ตีพิมพ์ในนิตยสาร fish zone
       บ่อคุณวิเชียรเป็นบ่อขนาดกะทัดรัด   ราคาค่าก่อสร้างก็กะ
ทัดรัดมากๆ จนแทบไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้  ที่จำนวนเงินเพียง
เท่านี้จะสามารถสร้างบ่อปลาคาร์พได้
         ถึงแม้บ่อนี้จะมีขนาดกะทัดรัด   แต่ขอบอกว่าปลาที่ว่ายใน
บ่อแต่ละตัวคุณภาพไม่กะทัดรัด  ส่งเข้าประกวดคว้าถ้วยรางวัล
ได้สบายๆ   มาฟังคุณวิเชียรเจ้าของบ่อ   พูดถึงที่ไปที่มาของบ่อ
ราคากะทัดรัดบ่อนี้กันดีกว่าครับ
      
- ตั้งแต่เริ่มต้นเลี้ยงปลาคาร์พ  มานานเท่าไรครับ
       คุณวิเชียร –
ประมาณสี่ถึงห้าปี   เริ่มจากการเลี้ยงปลาทอง
แล้วหันมาสนใจเลี้ยงปลาคาร์พ  มันเป็นพัฒนาการของการเลี้ยง
ปลา  จุดดึงดูดใจให้เปลี่ยนใจหันมาเลี้ยงปลาคาร์พ   ชอบตรงที่
แพทเทิร์นมันสวยดี  สวยกว่าปลาทอง
       เลยทุบบ่อปลาทองทิ้ง  เปลี่ยนมาทำบ่อเลี้ยงปลาคาร์พแทน
แต่ว่าบ่อปลาทองของเดิมมันตื้น    ไม่สามารถเลี้ยงปลาคาร์พได้
ต้องทำให้มันลึกกว่าเดิม   ที่จริงครั้งแรกผมเลี้ยงในบ่อปลาทอง
นั่นแหละ   แต่พอเลี้ยงไปเลี้ยงมาจากปลาไซส์ 40 bu   มันใหญ่
ขึ้นกว่าเก่ามาก   ต้องทำบ่อใหม่ให้มันเหมาะสมกับการเลี้ยงปลา
คาร์พจริงๆ
       – ทำบ่อใหญ่ขึ้นกว่าเดิม   เห็นความแตกต่างกับตอนที่เลี้ยง
  ในบ่อเล็กๆ ไหมครับ
       คุณวิเชียร –
ครับแตกต่างกันมาก  เห็นได้ชัดเจนว่าพอเลี้ยง
  ในบ่อใหญ่ปลามันโตขึ้นกว่าเก่าทันที   โตเร็วมากด้วยและโครง
  สร้างดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด
      
– บ่อนี้ใช้งบในการก่อสร้างเท่าไหร่ครับ
       คุณวิเชียร –
ใช้งบค่อนค่อนข้างถูก   แต่คงเอามาเป็นเกณฑ์
  ไม่ได้   เพราะช่วงที่ทำบ่อนี้เป็นช่วงที่ผมกำลังต่อเติมบ้านพอดี
  เลยให้ช่างผู้รับเหมาทำบ่อให้ด้วย
       ซึ่งผู้รับเหมา   ไม่ใช่ช่างทำบ่อปลาคาร์พโดยตรงเป็นช่างที่
  รับเหมาก่อสร้างทั่วไป   เราต้องคอยคุมงานสั่งงาน  ว่าควรทำ
  อย่างไร  ทำบ่อกรองแบบไหน  อธิบายให้เขาเข้าใจ
       ขนาดของบ่อ  กว้าง 2 ม.  ยาว 7 ม.  ลึก 1.5 ม. ราคาไม่ถึง
  10,000 บาท ราคานี้ไม่รวมวัสดุกรองกับอุปกรณ์  ตัวบ่ออย่าง
  เดียว  ที่จริงครั้งแรกช่างตีราคาถูกกว่านี้ด้วยซ้ำ  แต่บังเอิญเกิด
  ปัญหานิดหน่อย  ทำให้ต้องใช้ปูนมากกว่าปรกติ  ผู้รับเหมาเลย
  ขอเพิ่มราคาขึ้นมาอีกหน่อย  ซึ่งก็ไม่ถึงหมื่นบาทอย่างที่บอก
       ซึ่งบ่อขนาด 2 คูณ 7  ฝังในดิน   ราคานี้โดยทั่วไปไม่มีทาง
  สร้างได้อย่างแน่นอน   ผมโชคดีมากๆ ที่สามารถสร้างได้ในรา
  คานี้
      
– กำหนดขนาดบ่อเองหรือครับ
       คุณวิเชียร –
ตอนแรกไม่ได้คิดทำขนาดนี้  ตั้งใจไว้ว่าจะทำ
  ขนาดกว้าง 3 คูณ 4 ม.  เท่านั้น    เผอิญว่าช่วงที่ก่อสร้างอยู่ใน
  เดือน พ.ย.  ผมคิดว่ามันคงไม่มีฝนตก  แต่ฝนดันมาตกอย่างไม่
  น่าเชื่อ  ตกตอนที่กำลังขุดดินอีกต่างหาก  เลยเกิดปัญหายุ่งยาก
  ตามมา  ขุดๆ อยู่น้ำก็เอ่อขึ้นมา  ดินข้างๆ ก็ถล่มซ้ำลงมาอีก  เท
  พื้นบ่อลงไปก็เอาไม่อยู่   ต้องเททับลงไปเรื่อยๆ  จนพื้นบ่อหนา
  มาก  ทำให้บ่อตื้นกว่าปรกติที่ตั้งใจไว้   แต่ไปได้ความยาวของ
  บ่อเพิ่มขึ้นเพราะว่าดินข้างๆ มันถล่ม   เลยถือโอกาสสร้างขยาย
  ออกไป  โดยที่ไม่ต้องเสียแรงขุดดิน จากความยาว 5 ม.  เลยมา
  เป็น 7 ม. อย่างไม่ตั้งใจ
      
– ใช้เสาเข็มกี่ต้นครับ
       คุณวิเชียร –
ถ้าจำไม่ผิดที่บ่อเลี้ยงประมาณ 12 ต้น ตรงบ่อ
  กรอง 6 ต้น  ใช้แรงคนตอก
      
– ขนาดบ่อกรอง
       คุณวิเชียร –
บ่อกรองผมติดกับบ่อเลี้ยงใช้ผนังเดียวกัน   แต่
  ว่ายาวไม่เท่ากัน   ความลึกเท่ากับบ่อเลี้ยง  ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
  บ่อกรองของผมมีขนาดเล็กมาก  สาเหตุเพราะว่าตอนแรกไม่ได้
  วางแผนที่จะสร้างบ่อขนาดใหญ่เท่านี้
       ขนาดบ่อที่ตั้งใจไว้ 3 คูณ 4 ม. บ่อกรองขนาด 1 คูณ1.5 ม.
  สำหรับผมคิดว่าพอเพียงแล้วที่จะบำบัดน้ำให้ใสสะอาดได้  แต่
  บ่อเลี้ยงดันยาวไปจากเดิมเป็น 7 ม.  ทำให้สัดส่วนของบ่อกรอง
  เล็กไป ผลเสียที่ตามมาคือทำให้น้ำใสได้ยาก  ยิ่งอยู่กลางแจ้งรับ
  แสงแดดเต็มๆ ทั้งวัน   การทำให้น้ำใสยากเป็นทวีคูณ   ต้องอา
  ศัยวิธีปรับเปลี่ยนมีเดียในบ่อกรองตั้งหลายครั้ง  กว่าจะหาจุดที่
  เหมาะสมลงตัวได้
       นอกจากปรับมีเดียยังต้องปรับระบบการไหลของน้ำ ปริมาณ
  ปลาที่เลี้ยง   สแลนคลุมพรางแสงก็เคยใช้มาแล้ว  ลองมาทุกวิถี
  ทาง   เพราะว่าไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนขนาดบ่อกรองได้
       – ใชสแลนพรางแสงช่วยได้มากไหมครับ
       คุณวิเชียร –
ได้ผลดีในแง่ของการทำให้น้ำไม่เขียว   แต่มัน
  มีปัญหาตรงที่ว่าเวลาที่เอาสแลนไปคลุม   อุณหภูมิน้ำจะสูง  อา
  กาศไม่ถ่ายเท  ร้อนระอุ ขนาดไปยืนอยู่ใต้สแลนยังรู้สึกได้เลยว่า
  ว่าอุณหภูมิมันร้อนกว่าเก่า
       อีกอย่างผมคิดว่าปลามันต้องการแสงธรรมชาติ  ถ้ามันอยู่ใน
  แสงที่ผิดปรกติ  คุณของสี  ผิวพรรณมันจะไม่ดีเท่าที่ควร   สุด
  ท้ายก็ตัดสินใจเอาออก  แล้วตั้งตั้ง UV.เข้าไปแทน
      
– ทั้งหมดนี้ศึกษาเอง
       คุณวิเชียร –
ไม่ใช่ครับ  ตั้งแต่เริ่มต้นเลี้ยงผมได้คุณบอลซึ่ง
  เป็นผู้ค้าที่จตุจักรคอยให้คำแนะนำ  ทั้งในเรื่องการดูแลน้ำ  การ
  เลือกปลา   การรักษาเมื่อปลาป่วยเป็นโรค   เรื่องอาหารและอื่นๆ
  คุณบอลให้ความรู้กับผมเยอะมากๆ


       – เลี้ยงปลาไม่กี่ตัวเองทำไม่เลี้ยงน้อยล่ะครับ
       คุณวิเชียร –
แต่ก่อนเป็นอะไรที่เห็นแล้วอยากซื้ออยากได้ไป
หมด  ใครเตือนไม่ฟัง  คิดว่าซื้อๆ มาเถอะปลาราคาถูกๆ เลี้ยงไป
ไม่ดีก็ปล่อยออกไป   พอเลี้ยงไปนานเข้าเริ่มรู้ความจริงว่า  ถ้าเรา
ซื้อปลาไม่ดีมาเลี้ยงตั้งแต่เล็ก  โตขึ้นมายังไงๆ มันก็ไม่ดี
       แต่ไม่ได้หมายความว่า  ปลาเล็กทุกตัวโตขึ้นจะเป็นปลาไม่ดี
นะ  ปลาที่ดีตั้งแต่เล็ก  อนาคตมีโอกาสที่จะเป็นปลาคุณภาพดีได้
สูง   แต่นั่นหมายความว่าคุณต้องมีความสามารถในระดับที่มอง
มองอนาคตปลาออก  แต่ตัวผมเองไม่ถึงระดับนั้น   เลยตัดปัญหา
นี้ไปโดยที่ซื้อปลาที่ดีไปเลย   ถึงแม้ว่าราคามันจะสูงหน่อแต่ยังดี
กว่าที่ซื้อปลาไม่ดีมาเลี้ยง  แล้วสุดท้ายพอมันเสียก็เอาไปปล่อย
       เลี้ยงแล้วมันเกิดความผูกพัน   เวลาคัดออกมันเสียความรู้สึก
สึก  ปัจจุบันนี้ปลาผมเลี้ยงไว้ไม่กี่ตัว   เหลืออยู่เฉพาะที่สวยถูกใจ
จริงๆ เท่านั้น
        เราต้องเลี้ยงในจำนวนที่เหมาะสมกับบ่อ   อย่าเลี้ยงแบบว่า
เห็นแล้วอยากซื้อไม่คิดหน้าคิดหลัง   จำไว้ว่ายิ่งเลี้ยงเยอะเท่าไร
ยิ่งมีปัญหาตามมามากเท่านั้น  เราต้องดูว่าน้ำในบ่อเรามีปริมาณ
เท่าใด   เลี้ยงได้กี่ตัวถึงเหมาะสม  อย่างบ่อผมเป็นบ่อที่ตื้นไม่ลึก
ปริมาณน้ำเฉพาะบ่อเลี้ยง 16 ตัน ฟาร์มที่ผมไปซื้อปลาปลา แนะ
นำว่าอย่าเลี้ยงมาก   เลี้ยงน้อยตัวเข้าไว้   เลยตัดใจคัดออก   ตอน
นี้เลี้ยงอยู่ 8 ตัว  อัตราส่วนน้ำ 2 ตัน  ต่อหนึ่งตัว
      
– อาหารให้อะไรเป็นพิเศษ
       คุณวิเชียร –
ผมให้กินผักผลไม้   เช่นผักกาดขาว,กะหล่ำปี,
ผักบุ้ง,คะน้า,ผักกวางตุ้ง มะระกับตำลึงเคยลองให้กิน  แต่มันไม่
กินคิดว่ารสชาติมันคงขม  ผลไม้ที่ผมเคยให้แล้วมันกิน  มีกล้วย
น้ำว้า,แตงโม,มะละกอ  ส้มก็ให้กินแต่ต้องเอาเม็ดออกก่อน   แล้ว
หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ นอกจากผักผลไม้
       ผมยังให้กินไข่ด้วย ไข่ตุ๋นที่เรากินนี่แหละ  ผมตุ๋นโดยไม่ใส่
น้ำเหยาะซีอิ้วลงไปหน่อยให้มีรสชาติเค็มนิดๆ
      
– อาหารแปลกๆ อย่างนี้ต้องฝึกให้มันกินหรือเปล่าครับ
       คุณวิเชียร –
ผมใช้วิธีนี้  ถ้าอยากให้มันกินอะไรใหม่ๆ ต้อง
ให้มันกินที่ละน้อยๆ  โดยนำไปปนกับอาหารที่มันชอบกิน   อย่าง
เต้าหู้ผมเอาไปผสมกับไข่ตุ๋นให้มันกินจนคุ้นก่อน   ข้าวโพดผมก็
หัดให้มันกินโดยวิธีนี้   ผมว่าการให้อาหารหลากชนิดเป็นเรื่องดี
นะครับ  ปลาจะได้รับสารอาหารหลากหลาย   ไม่จำเจกับรสชาด
เดิมๆ ผักผลไม้ช่วยในการย่อยด้วย
      
– อาหารเม็ดล่ะครับ
       คุณวิเชียร –
ตอนที่เลี้ยงปลาไทยใหม่ๆ   ผมให้อาหารถูกๆ
กิโลละไม่กี่บาท  ให้ไปเรื่อยเปื่อยไม่ได้คิดไม่ได้หวังผลกับเรื่องนี้
มากนัก   แต่พอเราพัฒนาการเลี้ยงมาเรื่อยๆ  มันมาถึงจุดที่มีการ
เปลี่ยนแปลง เริ่มใส่ใจกับสารอาหารที่ปลาได้รับมากขึ้น พิถีพิถัน
กับการเลือกอาหารมากขึ้น
       คุณบอลแนะนำว่าให้ลองอาหารตัวนี้ตัวนั้นดูลองหลายๆ ตัว
สุดท้ายมาลงตัวกับอาหาร KT  ลองใช้ดูแล้วใช้ได้   เลยใช้มาถึง
ทุกวันนี้ราคาไม่แพงเกินไปนัก  หาซื้อได้สะดวก  อาหารเสริมอีก
อย่างที่ใช้คือสไปรูริน่า  หมักอาหารไว้ครึ่งชั่วโมง  ในช่วงที่เร่ง
สีผมจะให้วันเว้นวัน
       ถ้าถามว่าใช้แล้วโครงสร้าง,สีสัน   เปลี่ยนแปลงไปในทางที่
ดีไหม   ผมว่าอาหารเพียงอย่างเดียวคงให้คำตอบไม่ได้   มันแค่
ส่วนหนึ่งเท่านั้น   ปลาจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่หลายปัจจัย  ตัวปลาเอง
เป็นอะไรที่สำคัญที่สุด   ถ้าปลาคุณภาพไม่ดีโดยสายพันธุ์แต่แรก
ต่อให้กินอาหารดียังไง   มันคงจะดีร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ยาก  มันจะ
ไปตามพันธุกรรมของมัน   ถ้าเป็นปลาคุณภาพดีโดยสายพันธุ์ได้
อาหารดี   ยิ่งทำให้ปลาแสดงโครงสร้างของมันได้เต็มร้อย
      
– ตอนนี้จะเลือกปลาสักตัวพิจารณาจากอะไรบ้าง
       คุณวิเชียร –
ผมไปเลือกตั้งแต่วันแรกที่ปลาเข้า  ไปดูไว้ก่อน
ว่าตัวไหนที่เราชอบ  หลังจากนั้นจะให้คุณบอลมาช่วยดูอีกทีเพื่อ
ป้องกันการผิดพลาด    ผมยังดูรายละเอียดต่างๆ  ยังไม่แตกฉาน
พอต้องมีที่ปรึกษา  แต่ถ้าจะให้ดูเองในเบื้องต้นจริง ผมพิจารณา
จาก สีสัน,โครงสร้าง,กิว่า-ซาช ิ ตัวเมียหรือเปล่า
       ผมเลี้ยงปลาตัวเมียเป็นหลัก   ในบ่อผมมีโคฮากุตัวผู้ตัวเดียว
ที่เลี้ยงไว้เพราะว่าชอบแพทเทิร์นของมันมากๆ  สวยถูกใจตั้งแต่
ยังเล็ก  พอโตขึ้นมาความสวยของมันไม่เปลี่ยนแปลง
       ความชอบส่วนตัว  เรื่องนี้พูดยากคือปลาบางตัวที่ทางฟาร์ม
หรือใครๆ บอกว่าสวย  ถ้าผมมองแล้วไม่สะดุดตาก็จะผ่านไปเลย
แต่ถ้าตัวไหนมองแล้วสะดุดตา  นั่นแหละจึงรับไว้พิจารณา
       เรื่องสายพันธุ์ผมให้ความสำคัญที่สุด   อย่างโคฮากุผมบอก
ได้เลยว่าต้องซาไกเท่านั้น  ถ้าเป็นโคฮากุ+ซาไก โอเคไปครึ่งหนึ่ง
แล้ว
       ที่พิจารณาต่อมาคือเรื่องความเหมาะสม  ดูสิว่ามันไปกันได้
ไหมกับการเลี้ยงของเรา  ราคาเหมาะสมหรือเปล่า  ถึงจะสวยถูก
ใจ  แต่ถ้าราคาแพงเกินไปผมก็ไม่เอาดูราคาที่เราสู้ไหว ผมไม่ได้
เลี้ยงปลาระดับประกวด  เลี้ยงในระดับที่ใครมาดูแล้วไม่อาย  แค่
นี้ผมก็พอใจแล้ว
      
– นอกจากโกซันเก้  ในบ่อยังมีอะไรมั่งครับ
       คุณวิเชียร –
ชิโร่  เป็นปลาของโอโมซาโกะรุ่นแรกของเคที
ฟาร์ม   ตอนที่ซื้อมาครั้งแรกมันยังตัวไม่ใหญ่นัก   สีดำยังไม่ชัด
สีดำที่หน้ายังเป็นฝุ่นฝังอยู่ในผิว  ทางฟาร์มแนะนำว่าซื้อไปเถอะ
วันหน้าเป็นปลาคุณภาพดีแน่นอน  ทุกวันนี้มันไซส์ 80 สีดำที่หัว
ตอนนี้ดำเข้มชัดเจน  ต้องยอมรับว่าชิโร่ของโอโมซาโกะคุณภาพ
ดีสมคำร่ำลือจริงๆ  เพียงแต่ว่าสีดำจะมาช้าหน่อยเท่านั้นเอง
       โอกอน เป็นปลาที่ผมชอบมาก   เพราะจากที่เคยเลี้ยงโอกอน
มามักจะประสพปัญหา   เลี้ยงไปสักระยะจะมีจุดสีแดงขึ้น  เลี้ยง
มาหลายตัวสุดท้ายคัดออกไปหมด   ตัวนี้เป็นปลาซาไกซื้อมาจาก
ไทย-นิบปอนฟาร์ม   ตอนที่อยู่ที่ฟาร์มสีมันยังเป็นสีขาว  ยังถาม
คุณเคนว่าใช่โอกอนหรือเปล่า  คุณเคนบอกว่าเอาไปเลี้ยงเถอะพอ
มันโตขึ้นอายุมากขึ้น   สีมันจะเหลืองขึ้นมาเรื่อยๆ โอกอนของซา
ไกจะเป็นอย่างนี้   ผมชอบโครงสร้างและฟูกูรินมันเยี่ยมมากจริง
และจริงอย่างที่คุณเคนพูดไว้  สีมันเหลืองขึ้นจริงๆ ไม่ผิดหวัง

<<< กรุณาชมเวบนี้ด้วย Explorer Browser พบข้อผิดพลาด - ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับปลาคาร์พเพิ่มเติม โทร 01-4598555 นายรัน >>>