วงการปลาคาร์พในบ้านเราเปรียบได้ดั่งดอกไม้   มีจุดเริ่มต้น  เบ่งบาน  สุดท้ายร่วงโรย   แล้วย้อนกลับมายังจุด
เริ่มต้นเพื่อไปสู่จุดท้าย   ครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างไม่มีสิ้นสุด   เป็นไปตามกฏเกณฑ์วัฏจักรแห่งมิติกาลเวลา   ณ.วันนี้ดอก
ไม้ดอกงามดอกหนึ่ง  ได้ถือกำเนิดมาประดับวงการปลาคาร์พในบ้านเรา   ตามผมมาสิครับ...
         ผมจะพาท่านเข้ามาสัมผัสกับบ่อปลาคาร์พบ่อนี้   บ่อที่มีระ บบควบคุมอันเป็นมิติใหม่ของวงการ   ถึงขนาดบาง
ท่านที่ได้เข้าไปสัมผัส  ได้ให้คำการันตีว่าเป็นบ่อที่มีระบบควบคุมที่ดีที่สุด  อาจจะดีที่สุดเท่าที่เคยปรากฏมา   แต่นั่น
หาได้ใช่สาระสำคัญที่ต้องนำมาเอ่ยอ้าง  องค์ประกอบแนวความคิด ต่างๆ ที่ คุณบุญยงค์  ฉัตรอนันทเวช ได้ทุ่มเทรัง
สรรค์ให้ดอกไม้ดอกงามนี้กำเนิดขึ้นมา   เป็นหน้าเป็นตาได้อวดศักดิ์ศรีอวดศักยภาพวงการปลาคาร์พบ้านเรา   นี่ต่าง
หากเล่า... เป็นเรื่องที่น่าเรียนรู้

       - โดยส่วนตัวแล้วพี่ประกอบอาชีพอะไรครับ   ผมเห็นระ
บบบ่อปลาคาร์พของพี่แล้วมหัสจรรย์จริงๆ  พี่ประกอบอาชีพ
สร้าง บ่อปลาคาร์พหรือครับ?

        ปล่าวครับ   อาชีพผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับปลาคาร์พเลย อา
ชีพของผมเป็นงานระบบทางวิศวกรรม   แล้วก็มีงานรับเหมา
ก่อสร้างด้วย    ปัจจุบันนี้เป็นบริษัทมหาชน   ชื่อพาวเวอร์ไลน์
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  ถือเป็นบริษัทอันดับหนึ่งของคน
ไทยที่รับเหมางานระบบ   เช่นระบบไฟฟ้า   ระบบสุขาภิบาล
ระบบดับเพลิง  ระบบแอร์  และระบบวางท่อในโรงงานอุตสา
หกรรม  ตอนนี้บริษัทฯ มีงานโครง การใหญ่ๆ หลายโครงการ
          - จุดเริ่มต้นความเป็นมาของการเลี้ยงปลาคาร์พล่ะครับ?
          สมัยก่อนผมชอบเลี้ยงปลา   พอเพื่อนฝูงชวนไปดูปลาก็ไปกับ
 กับเขา  ในตอนนั้นผมก็เลี้ยง  แต่ไม่ได้ศึกษาอย่างจริงจัง  เลี้ยงแบบ
 แบบชาวบ้านๆ น่ะครับ   พอมาตอนหลังผมก็มาสร้างบ้านที่นี่  ซึ่งมี
 มีเพื่อนที่เลี้ยงปลาคาร์พอยู่ก่อนแล้ว    ชวนไปดูบ่อปลาคาร์พที่บ้าน
 ที่บ้านเขาบ้าง   ชวนไปฟาร์มปลาคาร์พที่เค้าไปซื้อบ้าง   พอผมไป
 เห็นแล้วก็ เอ่อ  ชอบนะเกิดความชอบขึ้นมา  เห็นปลาคาร์พแล้วชอบ
 เลยเกิดแนวความคิดที่จะเลี้ยง  ก็เริ่มต้นศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล คือนิ
 สัยผมเวลาที่จะทำอะไรสักอย่าง  ผมจะเริ่มต้นศึกษาถึงรายละเอียด
 ต่างๆ แล้วก็ไปดูของจริง  ถามคนที่มีประสบการณ์   เพื่อจะนำมาวิ
 เคราะห์   นำมาเป็นแนวความคิด   จุดเริ่มต้นก็คงมาจากเพื่อน

        - สิ่งที่ผมทึ่งในบ่อปลาคาร์พของพี่   คือเรื่องระบบการควบ
คุม   ได้แนวความคิดในการสร้างระบบควบคุมแบบนี้มาจาก ไหน
ทำแล้วได้ประโยชน์อย่างไรบ้างครับ?

        คือผมว่า..ระบบควบคุมที่เราใช้กันในบ่อปลาคาร์พ ในปัจุบัน
เป็นระบบเดิมๆ  ส่วนใหญ่ที่เห็นจะเป็นระบบ Manual  มากกว่า
ระบบ Automatic  คือบางบ้านเนี่ย  บางทีเปิดสวิทช์ตัวเดียว ทำ
งานทั้งวันทั้งคืน   ทำงานกันไม่มีวันหยุดเลย   วันไหนจะน็อคเมื่อ
ไหร่ก็ไม่รู้   ปั้มเสียทีอุปกรณ์อะไรเสียที  เอาและ..วุ่นวายเป็นเรื่อง
ขึ้นมาล่ะ   บางทีถึงขั้นปลาตายคาบ่อ  ก็เลยคิดดูว่าจะแก้ปัญหาจุด
นี้อย่างไร   มันมีระบบอะไรที่มารองรับปัญหาเหล่านี้ได้บ้าง  ก็เลย
คิดไปว่า   น่าจะมีระบบควบคุม แบบ Automatic มารองรับ  ผม
ว่าน่าศึกษาน่าสนใจดีนะครับ   การที่เรามีอุปกรณ์ต่างๆ มาทำงาน
ร่วมกัน   แล้วเราสามารถควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ได้
อย่างง่ายๆ  ตัวไหนทำงานอย่างไร   ควรทำช่วงเวลาไหน   ถ้าเรา
ควบคุม มันได้   ผมคิดว่าสิ่งที่ตามมาก็คือ   การประหยัดพลังงาน
และเงิน   อย่างสมมุติว่า  .เดือนนี้ค่าไฟที่เราใช้ไปกับบ่อปลาคาร์พ
ตก 8000 บาท  เราต้องไปดูแล้วว่าจุดไหนที่เราสามารถประหยัด
มันได้บ้าง หรือตรงไหนที่เราเปิดเกินความจำเป็น  เราก็มาคำนวณ
แล้วก็ทำการเซ็ทโปรแกรมให้มันทำงานน้อยลง  พอเซ็ทค่าได้ตาม
ที่ต้องการ   เราก็โปรแกรมมันไว้   ซึ่งมันก็ทำให้ประหยัดลง  จาก
เดิมที่ผมจ่าย 8000 ลดลงมา 7000 แล้วก็มา 5000   เครื่องจักร
อุปกรณ์ของผมมีเยอะมากนะ  ที่ใช้กับระบบบ่อปลา   แต่ปัจจุบันนี้
ผมใช้ค่าไฟเดือนละ 4000 บาท   ประหยัดไปเยอะมากจากเดิมที่
เรายังเซ็ทระบบไม่ลงตัว
         ยังมีเรื่องค่าน้ำด้วย   ในช่วงแรกที่กำลังเซ็ทระบบ   เติมน้ำ
บ่อย   จ่ายค่าน้ำไปประมาณเดือนละ 6000 บาท  แต่ปัจจุบันเซ็ท
ระบบคงที่แล้ว   จ่ายเดือนละ 1800 บาท   เห็นมั้ยครับลดลงไป
กว่าเก่าเยอะเลย
          - ขึ้นอยู่กับระบบควบคุมที่ดี   และเซ็ทค่าให้ถูกต้อง...
           ถูกต้องครับ  ขึ้นอยู่กับระบบควบคุมที่ดี   มันส่งผลถึงการ
Maintenance Service ด้วย  ส่วนนึงเราก็ต้องเลือกหาระบบ
อะไร ที่ว่าดีเหมาะสมกับงาน   เมื่อเลือกได้แล้วตัดสินใจแล้ว จึงทำ
การออกแบบระบบ   ให้เหมาะสมกับงานใช้งานอีกเช่นกัน
          - และนี่เป็นที่มาของการเลือกใช้ระบบ Magnetic Relay  แทนการใช้  PLC. ( Programable logic controller) ใช่ไหมครับ?  * PLC หมายถึงอุปกรณ์
 อิเลคโทรนิคส์ที่ใช้ควบคุม   โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขและขั้นตอนการทำงานทางโปรแกรมได้*

          ใช่ครับ  เนื่องจากว่าผมเองคลุกคลีกับงานคอนโทรลมาตลอด   สำหรับ PLC. มันมักจะมีปัญหากับระบบไฟฟ้า   คือถ้ามีอะไรขัดข้องกับระบบไฟฟ้าขึ้นมา   หรือตัว
 PLC. เสียขึ้นมาเนี่ย  โอ้โฮ..แย่เลยปัญหาใหญ่    เพราะว่า PLC. ทำงานโดยที่เราป้อนคำสั่ง บูลีน ( Boolean ) ซึ่งเป็นภาษาที่ PLC. เข้าใจ    แล้วการควบคุมระบบที่
 ซับซ้อนขนาดนี้   เราต้องเขียนภาษาบูลีนไม่รู้กี่แอดเดรส   กว่าจะคุมระบบได้ทั้งหมด  คงจะเยอะมากแน่ๆ ที่นี้ถ้า PLC. เกิดเสียขึ้นมาล่ะทุกอย่างจบกันเลย  โดยเฉพาะระ
 บบของผม   มันเป็นระบบซีเควน ( Sequence Control ) ทุกอย่างทำงานต่อเนื่องเป็น loop ถึงกันหมด  ถ้า PLC. เสียขึ้นมา  ก็หมายถึง PLC. ไม่สามารถรับสัญ
 ญาณ input จาก อุปกรณ์เซ็นเซอร์  และส่งสัญญาน  output  ออกไปสั่งให้อุปกรณ์ต่างๆ ให้ทำงานได้  แล้วยังไง..ก็พังทั้งระบบ  ถ้าพังทั้งระบบอย่างนี้ก็แย่
          อีกอย่างผมมองว่าการใช้ PLC.  มันมีข้อเสียตรงที่ว่ารุ่นนี้ปีนี้เราซื้อมาใช้   แต่พอล่วงไปวันข้างหน้าเกิดตกรุ่นไปแล้ว   หาซื้อมาทดแทนไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้น   เราก็
 ต้องมาปรับปรุงหรืออัพเกรดมันขึ้นไปอีก   ซึ่งมันก็ยุ่งยากและเป็นปัญหาพอสมควร   คือระบบการทำงานมันบอบบางกว่าระบบ Magnetic  ระบบ Magnetic  มันเป็น
 ระบบพื้นๆ ถ้าอะไรเสียก็ซ่อมเองได้   ถ้าเสียก็ไปซื้อที่ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า  Relay ตัวนึง ตก 50-60 บาท  แล้วก็มาเปลี่ยนเองได้   หรือว่า Show lamp เสีย  เราก็ซื้อ
 มาเปลี่ยนแม้กระทั่งตัว Magnetic เองก็เหมือนกัน   อีกอย่างมันเป็นวงจรที่ไม่สลับซับซ้อนเกินไปนัก   เป็นวงจรเบสิคๆ เสียตรงไหนก็มองออกเสียตรงไหนก็รู้   แต่ถ้าเป็น
 PLC. ถ้ามันเกิดรวนขึ้นมาวิเคราะห์ยาก   ยิ่งเป็นวงจรที่มี input-output  มากๆ ประกอบกันอย่างนี้ต้องใช้เวลาหานานมาก   และต้องให้ผู้ที่มีความรู้มาดูด้วย
         - ผมเห็นกราฟิคแสดงผล  ที่ห้องทำงานของพี่ด้วย?
          ในห้องทำงานผมเป็นแผงกราฟฟิคครับ   เนื่องจากชุดควบ
 คุมจริงๆ อยู่ที่โรงรถ   ทีนี้บางเวลาที่เราอยู่ในบ้านในห้องทำงาน
 ถ้าระบบมันเกิดการฟอลต์บางจุดเนี่ยจะไม่มีผล  คือวงจรแต่ละจุด
 จะแยกออกจากกันไม่เกี่ยวกัน    เมื่อเกิดฟอลต์บางจุด   จะมีรีโมท
 ส่งสัญญาณมาที่แผงกราฟฟิค  จะมีสัญญาณ Alam  มี  Show
 lamp เตือนเพื่อโชว์ Status  การผิดปรกติของระบบ   เราก็จะ
 รู้ว่าตอนนี้มีระบบส่วนไหนบ้างที่ผิดปรกติ   เราก็จะไปตรวจสอบ
 แก้ไขในส่วนนั้น   แผงกราฟฟิคในห้องทำงานมี  Show lamp
 แสดงทุกจุดทุกส่วนของระบบครับ    เวลาที่ผมทำงานอยู่ที่ห้อง
 ผมก็สามารถมองเห็น Status การทำงานของระบบ  อยู่ตลอดเว
 ลา   และที่แผงกราฟฟิคก็ยังสามรถควบคุมการทำงานได้ด้วย
      ตรงจุดนั้นทำงานผิดปรกติ   ตรงจุดนี้อยากเปลี่ยนค่าเวลาการ
 ทำงาน   เราสามารถ Manual ได้ที่นี่เลย   สัญญาณจะถูกส่งไป
 ที่ตู้คอนโทรลได้เช่นกัน   ทำให้รู้ว่าระบบทำงานอยู่ใน  Status
 ใด   ไม่ต้องเสียเวลาไปเซ็ทโปรแกรมที่ตู้คอนโทรลที่โรงรถ
          - ตัวบ่อ กับชุดคอนโทรล   พี่ใช้ค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่ครับ?
          ตัวระบบคอนโทรลประมาณ 300,000 บาท   ตัวอุปกรณ์
 เครื่องจักรประมาณ 150,000 บาท ระบบไฟฟ้าเดินท่อร้อยสาย
 ประมาณ 200,000 กว่าบาท    เพราะสายที่ใช้มีความปลอดภัย
 สูง  ผมใช้สาย NYY สายฉนวนสาม ชั้น  แล้วก็ร้อยสายลงไปใน
 ท่อฝังดินทำรางเกาะกำแพง   เน้นความปลอดภัยไว้ก่อน  อะไรที่
 มันฝังดินเรามองไม่เห็น  ต้องป้องกันไว้ ก่อน   ส่วนโครงสร้างบ่อ
 ประมาณ 800,000 กว่าบาท  รวมๆ อย่างอื่นด้วยทั้งหมดแล้วก็
 ตกประมาณ 1,700,000 บาทประมาณนี้


          - อุปกรณ์ทุกอย่างนี่ใช้อย่างดี   หรือว่าทั่วไปไม่ได้เน้นอะไรเป็นพิเศษ?
          สำหรับแนวทางการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เนี่ย   ผมว่าสิ่งที่สำคัญคือต้องศึกษารายละเอียด   ของตัวอุปกรณ์นั้นอย่าง
ถี่ถ้วน   ดูสิว่าความต้องการของบ่อเรา   เหมาะสมกับอุปกรณ์ขนาดไหนเท่าไหร่   เพราะว่าบางครั้งเวลาเรา   สร้างบ่อ
ขึ้นมาบ่อนึง  พอเสร็จ แล้วก็ไปถามคนโน้นทีคนนี้ทีแล้วก็ไปซื้อปั้ม   พอเจอคนขายคนขายก็บอกว่า  เอ้า.. คุณเอาปั้มตัวนี้
ไปใช้   คนเค้าใช้กันเต็ม เลย   ซึ่งในความเป็นจริงมันอาจไม่ใช่  เพราะว่าบ่อปลาแต่ละบ่อ  ปริมาณน้ำในแต่ละบ่อไม่เท่า
กัน   จะเอามาเป็นบรรทัดฐานกับ บ่อเราไม่ได้   เราต้องรู้ในส่วนที่เป็นของเราก่อนแล้ว   จึงเลือกใช้ให้เหมาะสม   จะสัง
เกตุว่าบางทีบางครั้งเราก็ใช้ปั้มที่ใหญ่ไป  บาง ครั้งก็ใช้ปั้มที่เล็กไป   ซึ่งปั้มใหญ่มันก็กินไฟ   คืออะไรๆ มันควรที่จะอยู่
ที่ความเหมาะสม   มันต้องมีการคำนวณครับ   มันก็จะทำ ให้เราประหยัด
          อย่างปั้มลมเราเปิดกัน 24 ชม. ก็ไม่รู้ว่ามันจะเสียเมื่อไหร่   ถ้าวันไหนมันเกิดเสียขึ้นมา   ถ้าเป็นตอนกลางวันหรือ
จังหวะที่ เรามาเห็นก็ไม่เป็นไร   แต่ถ้าเกิดเสียตอนที่เรานอนก็แย่เหมือนกัน   ตื่นขึ้นมาแล้วเห็นปลาตายมันก็ไม่ดี   ก็ต้อง
เลือกให้เหมาะสมกับ การทำงาน   ต้องมีการพักบ้างสลับเครื่องกันทำบ้าง   ทำอยู่เครื่องเดียวตลอดเวลามันก็พังเร็ว   ซึ่ง
ต้อพึ่งระบบควบคุมที่ดี  ให้มันสามารถทำงานแบบอัตโนมัติ  โดยที่เราไม่ต้องมาคอยเปิดปิดสวิทช์สลับสับปลี่ยนเอง
          - เรื่องงานก่อสร้าง   พี่ลงมือเองหรือพี่ใช้ผู้รับเหมาครับ?
          บ่อนี้ในการวางคอนเซ็พดีไซน์ตอนแรก   ผมต้องการทำบ่อที่เป็นระบบนิเวศน์จริงๆ  สังเกตุดูจะเห็นต้นไม้ใหญ่
และก็ทำน้ำตกเพื่อเติมอากาศให้กับน้ำ   เป็นการเลียนแบบธรรมชาติ   น้ำตกยังทำให้เกิดกระแสน้ำทำให้ปลาได้เกิดการ
ว่าย   เมื่อปลาได้ว่ายออก กำลังกาย  ตรงจุดนี้จะส่งผลไปยังเรื่องโครงสร้งปลา   ปลาจะโครงสร้างดีมากๆ ใหญ่ ล่ำ โต
เร็ว   แล้วก็เรื่องของศาลาส่วนหนึ่งดีไซน์ไว้เพื่อเป็นร่มเงาของปลา   อีกส่วนหนึ่งเอาไว้เป็นมุมพักผ่อนของผมเอง   ผม
ตั้งชื่อศาลานี้ว่า  ศาลาชมปลา   ตอนนี้ลงต้นไม้ไปได้ 5 เดือน   ซึ่งอีกประมาณว่าใช้ระยะเวลาสักอีกหนึ่งปี   มันจะร่ม
รื่นมาก  ช่วยพรางแสงแดด   แดดจะส่องลงมาได้ไม่เต็มที่   ทำให้ระบบนิเวศน์มันดี   และก็เป็นการรักษาอุณหภูมิของ
น้ำ   แทนที่จะต้องไปใช้เครื่องทำความเย็น

         - ไอเดียดีนะครับ   ลดอุณหภูมิโดยใช้ร่มไม้   กับการดีไซน์
น้ำตก   ให้อากาศนำพาความร้อน..แทนที่ต้องใช้เครื่องทำความ
เย็นปรับอุณหภูมิน้ำ?

         คือทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการวางแผน   และศึกษาเตรียมงาน
ล่วงหน้าก่อนทั้งนั้น   ซึ่งมันช่วยได้จริงๆนะ  มันช่วยให้น้ำมีอุณห
ภูมิไม่สูงเกินไป   น้ำตกมีส่วนมากเลยมันช่วยระบายความร้อน  เว
ลาที่น้ำไหลตกลงมา   การออกแบบน้ำตก   เราไม่ได้ออกแบบมั่วๆ
หรือเอาแต่ความสวยงามอย่างเดียว    เราได้ออกแบบให้มีการได้
สัมผัสอากาศเป็นช่วงๆ  เพื่อเป็นการถ่ายเทความร้อนสู่อา กาศ  ทำ
ให้น้ำไหลสู่บ่อมีอุณหภูมิต่ำลง
        ประกอบกับวันข้างหน้าต้นไม้โตเต็มที่ให้ร่มเงาร่มรื่น  อย่าง
ที่ตั้งใจไว้   เชื่อว่าอุณหภูมิของน้ำ จะลดลงไปอีก   เท่าที่ผมศึกษา
ค้นข้อมูลมา   ปลาคาร์พต้องการอุณหภูมิค่อนข้างต่ำ  ไม่ต้องการ
อุณหภูมิสูง   ผมก็พยายามคอนโทรลน้ำให้ไม่เกิน 25 องศา   ถ้า
ทำได้
          - ขนาดของบ่อล่ะครับ?
          ความลึกของบ่อจากตรงกลางสะดือบ่อ 1.6 เมตร   ความ
ยาวของบ่อ  7 เมตร   ความกว้างเฉลี่ย 3 เมตร

             ยังไม่จบ มีต่อหน้า 2 ครับ  คลิกหน้าที่  2

<<<  กรุณาชมเวบนี้ด้วย  Explorer Browser ความละเอียดหน้าจอ  800X600  >>>