กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ใครอยากได้ ซันเก้-โชว่าไดนิชิ ไปลงบ่อบ้าง รีบไปจับจองกันนะครับ

ปลาจะเข้าประมาณปลายเดือน  ที่ไทยนิบปอน  ตอนนี้เปิดให้จองแล้ว  สนใจติดต่อผ่านผมก็ได้ครับ

DW-10-30-19cm.jpg
2014-2-11 23:42DS-3-03-25cm.jpg
2014-2-11 23:42DS-3-06-25cm.jpg
2014-2-11 23:42DS-3-08-25cm.jpg
2014-2-11 23:42DS-3-11-20cm.jpg
2014-2-11 23:42DS-3-12-21cm.jpg
2014-2-11 23:42DS-3-13-23cm.jpg
2014-2-11 23:42DS-5-01-25cm.jpg
2014-2-11 23:42DS-5-03-25cm.jpg
2014-2-11 23:42DS-5-06-24cm.jpg
2014-2-11 23:42DS-5-08-25cm.jpg
2014-2-11 23:42DS-5-09-24cm.jpg
2014-2-11 23:42DS-5-11-23cm.jpg
2014-2-11 23:42DS-10-05-25cm.jpg
2014-2-11 23:42DW-3-01-22cm.jpg
2014-2-11 23:42DW-3-03-24cm.jpg
2014-2-11 23:42DW-3-04-22cm.jpg
2014-2-11 23:42DW-3-09-23cm.jpg
2014-2-11 23:42DW-3-10-24cm.jpg
2014-2-11 23:42DW-3-11-23cm.jpg
2014-2-11 23:42DW-3-13-24cm.jpg
2014-2-11 23:42DW-3-15-21cm.jpg
2014-2-11 23:42DW-3-22-21cm.jpg
2014-2-11 23:43DW-3-26-21cm.jpg
2014-2-11 23:43DW-3-29-21cm.jpg
2014-2-11 23:43DW-3-32-20cm.jpg
2014-2-11 23:43DW-3-35-21cm.jpg
2014-2-11 23:43DW-3-37-16cm.jpg
2014-2-11 23:43DW-5-01-24cm.jpg
2014-2-11 23:43DW-5-03-24cm.jpg
2014-2-11 23:43DW-5-10-22cm.jpg
2014-2-11 23:43DW-5-12-22cm.jpg
2014-2-11 23:43DW-5-15-23cm.jpg
2014-2-11 23:43DW-5-16-22cm.jpg
2014-2-11 23:43DW-5-19-22cm.jpg
2014-2-11 23:43DW-5-28-20cm.jpg
2014-2-11 23:43DW-10-08-23cm.jpg
2014-2-11 23:43DW-10-16-22cm.jpg
2014-2-11 23:43
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)
ทุกปัญหาเรื่องการเลี้ยงปลาคาร์พ โทรมาปรึกษาได้ 24 ช.ม. โทร 081-4598555 คุณรัน
- รับออกแแบบบ่อปลาคาร์พ และแก้ไขระบบที่ผิดพลาด

กลับไปยังรายบอร์ด