กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เปิดบ่อใหม่อีกหนึ่งบ่อ โครงการบ่อเล็กในบ้านใหญ่ ซ.ศูนย์วิจัย

วันเข้าร่วมประชุมกับผู้รับเหมาก่อสร้าง  กับวันตรวจหน้างาน

post904.jpg
2015-8-24 23:16


post905.jpg
2015-8-24 23:16
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)
ทุกปัญหาเรื่องการเลี้ยงปลาคาร์พ โทรมาปรึกษาได้ 24 ช.ม. โทร 081-4598555 คุณรัน
- รับออกแแบบบ่อปลาคาร์พ และแก้ไขระบบที่ผิดพลาด

321-บ่อศูนย์วิจัย-0.jpg
2015-8-24 23:17
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)
ทุกปัญหาเรื่องการเลี้ยงปลาคาร์พ โทรมาปรึกษาได้ 24 ช.ม. โทร 081-4598555 คุณรัน
- รับออกแแบบบ่อปลาคาร์พ และแก้ไขระบบที่ผิดพลาด

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด