กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ว่าจะปิดรับงานปีนี้แล้วนะ คืนนี้งานเข้ามาอีกหนึ่งบ่อ บ่อคุณตุ๊ ศรีนคริทร์

ขอให้เป็นงานสุดท้ายของปีนี้นะ  คืนนี้ขอส่ง top view ก่อนละกันพรุ่งนี้  คอยว่ากันต่อ

353-บ่อตุ๊-1.jpg
2015-12-2 20:17
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)
ทุกปัญหาเรื่องการเลี้ยงปลาคาร์พ โทรมาปรึกษาได้ 24 ช.ม. โทร 081-4598555 คุณรัน
- รับออกแแบบบ่อปลาคาร์พ และแก้ไขระบบที่ผิดพลาด

354-บ่อหนึ่งแม่กลอง-1.jpg
2015-12-4 21:22
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)
ทุกปัญหาเรื่องการเลี้ยงปลาคาร์พ โทรมาปรึกษาได้ 24 ช.ม. โทร 081-4598555 คุณรัน
- รับออกแแบบบ่อปลาคาร์พ และแก้ไขระบบที่ผิดพลาด

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด