กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

สรุปงานออกแบบบ่อคุณเจมส์

9d]ตกลงเป็นแบบนี้ครับ

381-บ่อเจมส์-1.jpg
2016-6-7 23:32381-บ่อเจมส์-2.jpg
2016-6-7 23:32381-บ่อเจมส์-3.jpg
2016-6-7 23:32381-บ่อเจมส์-4.jpg
2016-6-7 23:32381-บ่อเจมส์-5.jpg
2016-6-7 23:33381-บ่อเจมส์-6.jpg
2016-6-7 23:33381-บ่อเจมส์-7.jpg
2016-6-7 23:33381-บ่อเจมส์-8.jpg
2016-6-7 23:32
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)
ทุกปัญหาเรื่องการเลี้ยงปลาคาร์พ โทรมาปรึกษาได้ 24 ช.ม. โทร 081-4598555 คุณรัน
- รับออกแแบบบ่อปลาคาร์พ และแก้ไขระบบที่ผิดพลาด

381-บ่อเจมส์-10.jpg
2016-6-12 07:21


381-บ่อเจมส์-11.jpg
2016-6-12 07:21


381-บ่อเจมส์-12.jpg
2016-6-12 07:21


381-บ่อเจมส์-13.jpg
2016-6-12 07:21


381-บ่อเจมส์-14.jpg
2016-6-12 07:21
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)
ทุกปัญหาเรื่องการเลี้ยงปลาคาร์พ โทรมาปรึกษาได้ 24 ช.ม. โทร 081-4598555 คุณรัน
- รับออกแแบบบ่อปลาคาร์พ และแก้ไขระบบที่ผิดพลาด

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด