Board logo

ชื่อกระทู้: กลับไปดูผลงานการออกแบบระบบบ่อกรอง บ่อคุณสุภาพัน [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: admin    เวลา: 2015-2-26 19:41     ชื่อกระทู้: กลับไปดูผลงานการออกแบบระบบบ่อกรอง บ่อคุณสุภาพัน

ที่จริงแล้ว  เอาปลาไปลงบ่ออีก 2 ตัว  เพราะว่าปลาเก่าตายไปบ้าง  บ่อนี้ผมออกแบบระบบกรอง  ลงวัสดุกรองให้  พื้นที่บ่อกรองมีจำกัด  ทำเสร็จมาได้สักสองปีแล้วครับ


post825.jpg
2015-2-26 19:40post819.jpg
2015-2-26 19:40post820.jpg
2015-2-26 19:40post821.jpg
2015-2-26 19:40


post822.jpg
2015-2-26 19:40post824.jpg
2015-2-26 19:40post823.jpg
2015-2-26 19:40


รูปภาพที่แนบมา: post825.jpg (2015-2-26 19:40, 193.47 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 17
http://www.koitoday.com/webboard/attachment.php?aid=3563&k=25f7a5185aa987d4a15eb163b7b57569&t=1594798986&sid=zZUlfYรูปภาพที่แนบมา: post819.jpg (2015-2-26 19:40, 249.44 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 17
http://www.koitoday.com/webboard/attachment.php?aid=3564&k=e6a0ae4334a04ac7d60f6672b67ff16e&t=1594798986&sid=zZUlfYรูปภาพที่แนบมา: post820.jpg (2015-2-26 19:40, 221.42 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 18
http://www.koitoday.com/webboard/attachment.php?aid=3565&k=0f1243c142ee45506f55b93410447f17&t=1594798986&sid=zZUlfYรูปภาพที่แนบมา: post821.jpg (2015-2-26 19:40, 209.59 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 15
http://www.koitoday.com/webboard/attachment.php?aid=3566&k=9e78e5bb3ec348917f021a8b2855f949&t=1594798986&sid=zZUlfYรูปภาพที่แนบมา: post822.jpg (2015-2-26 19:40, 270.3 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 17
http://www.koitoday.com/webboard/attachment.php?aid=3567&k=078fca2ea5318a214ffad56faa4b9d9d&t=1594798986&sid=zZUlfYรูปภาพที่แนบมา: post823.jpg (2015-2-26 19:40, 195.88 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 16
http://www.koitoday.com/webboard/attachment.php?aid=3568&k=c30343b71a4dcca692f660679b8bb92e&t=1594798986&sid=zZUlfYรูปภาพที่แนบมา: post824.jpg (2015-2-26 19:40, 215.42 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 17
http://www.koitoday.com/webboard/attachment.php?aid=3569&k=9e915d7e755b895901dafbd7808385f8&t=1594798986&sid=zZUlfY


ยินดีต้อนรับสู่ หน้าแรก (http://www.koitoday.com/webboard/) Powered by Discuz! 7.2